Världshälsoorganisationen (WHO) och FN:s barnfond (UNICEF) rekommenderar nu officiellt barn över 12 år att bära skyddsmask, precis som vuxna rekommenderas bära dem. Masken ska bäras närhelst avstånd till andra, på minst en meter, inte kan upprätthållas.

Detta är första gången WHO har släppt råd för barn gällande bärande av mask. Råden publicerades i fredags på WHO:s webbsida.

För barn mellan sex och elva år rekommenderar WHO att ta hänsyn till hur utbredd smittspridningen är lokalt och om barnet ofta umgås med personer som tillhör en riskgrupp, exempelvis äldre. WHO betonar även behovet av att vuxna visar barnen hur de ska använda, sätta på och ta av maskerna på ett säkert sätt.

LÄS ÄVEN: Munskydd ger ett avgörande skydd mot covid-19 enligt finska forskare

Studier tyder på att äldre barn riskerar ha en mer aktiv roll i spridningen av coronaviruset än yngre barn, uppger WHO och UNICEF. Barn under fem år anses dock fortfarande inte vara i behov av att bära mask annat än i undantagsfall.

Ingen förändring i Sverige

Sedan den 5 juni har WHO rekommenderat vuxna att bära mask när de rör sig bland andra, för att reducera spridningen av viruset.

– I Sverige har vi strategin att är du sjuk så ska du hålla dig hemma, i stället för att röra sig med munskydd, sa statsepidemiolog Anders Tegnell .

Det är en analys han fortfarande står fast vid, trots att Folkhälsomyndigheten på sin webbsida skriver att de ”baserar sina rekommendationer bland annat på information från WHO och ECDC”.

I mainstream-media framhålls ofta att viruset har stor spridning i bland annat USA. Dock är det fortfarande så att Sverige har fler döda per capita än USA, enligt bland annat Worldometers dagliga uppdateringar.

authorimage