Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för närvarande på ett nytt regelverk för postutdelning. Ett av förslagen som lagts fram är att Postnord ska ges rätt att anvisa samlingsplatser för brevlådor på ett och samma ställe för ett område. Målsättningen är att både brev och större varuförsändelser ska kunna delas ut samordnat.

– Vi menar att upp till 200 meter är ett rimligt avstånd till sin postlåda, säger Emma Maraschin, enhetschef för postfrågor på PTS.

Detta innebär att de som idag har postlåda vid tomten eller brevinkast i dörren istället ska tvingas gå till en postlådesamling. Den som redan idag har längre än 200 meter till sin brevlåda kommer inte nödvändigtvis få det kortare men heller inte längre än idag. Förslaget räknas träda i kraft 2023.

Maraschin hävdar att förändringen ”bättre kommer att motsvara mottagarnas behov”. Brevvolymerna har sjunkit kraftigt på senare år då allt mer skickas elektroniskt, däremot har e-handeln gjort att antalet paketleveranser ökat.

LÄS ÄVEN: PostNord höjer portot i samband med ny tjänst

Förslaget påverkar 4,4 miljoner hushåll

Cirka 4,4 miljoner hushåll riskerar få postlådan flyttad, uppger SvD. Förslaget sågas av både Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna som menar att förändringen skulle innebära försämrad service för de allra flesta. De pekar även på att det i vissa områden skulle innebära en försämring av tryggheten för den som ska hämta sin post.

– Vi tycker att det är ett uselt förslag, säger Kenneth Berglund, utredare för stadsutveckling på Hyresgästföreningen.

Han hävdar att föreningens medlemmar kommer bli upprörda om förslaget går igenom. Berglund påpekar även att samhällsservicen försämras samt att förslaget riskerar innebära höjda kostnader för hyresgästerna. Liknande invändningar kommer från Fastighetsägarna.

LÄS ÄVEN: Fyra mil till affären i tätorten med Sveriges sämsta samhällsservice

”En kraftig försämring av servicen”

– Vi ser med stor oro på det här förslaget som riskerar att innebära en kraftig försämring av servicen kring postutdelningen, säger Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

Personer med funktionsnedsättning eller hög ålder ska inte behöva ta sig till en lådsamling eller fastighetsbox hävdar PTS. Detta litar inte Hyresgästföreningen på som menar att det kommer bli svåra gränsdragningar. ”Räcker det att gå med rullator för att få posten hem? Och måste man teckna tilläggstjänst då?”, frågar de retoriskt.

LÄS ÄVEN: Postnord köpte 500 bilar – klarar inte av att köra i snö

Postnord är positiva till förslaget

Postnord, som ansvarar för den samhällsomfattande posttjänsten, är positiva till förslaget då det innebär en förenkling av deras arbete. De tonar gärna ned konsekvenserna för befintliga bostadsområden.

Henrik Ishihara, som arbetar på Postnords presstjänst, påstår att inte kommer innebära några större förändringar i praktiken. Enligt honom planerar inte Postnord att ersätta postombuden med paketboxar, utan ser dem som ett komplement.

Postnord gjorde en rekordvinst under 2020. Årsresultatet var det bästa sedan Postnord bildades 2009. Nettoomsättning var på 38 729 MSEK. Nyligen uppmärksammades att Postnords VD, Annemarie Gardshol, höjde sin lön med över 20 procent till 708 333 kronor – i månaden.