Svenska kyrkan har under de senaste decennierna profilerat sig som alltmer vänsteraktivistisk. Ett område där man nu profilerar sig allt starkare är tron på jordens undergång i en förestående klimatkatastrof. Stöd för sitt synsätt tycker man sig finna i Bibeln.

Den yttersta dagen är nära. Det menar 14 biskopar i Svenska kyrkan med ärkebiskop Antje Jackelén i spetsen som i ett debattinlägg publicerat av vänsterliberala Dagens Nyheter. Man tycker sig i skogsbränder, översvämningar/syndafloder och torka se den sorts järtecken som Bibelns profeter anger som farsotliga förebud för apokalypsen så som den beskrivs i Uppenbarelseboken.

Inom kristendomen har det i alla tider funnits de som tyckt sig se de yttersta dagarna stå för dörren och uppmanat syndarna till bot och bättring för att inte hamna i fel flock när Gud och den till jorden åter nedstigne Jesus ska skilja fåren för getterna.

Nya profeter, helgon och pilgrimsvandringar

I vår tid är det Greta Thunberg som kristna grupperingar menar är profeten att lyssna till och vill helgonförklara. I listan över andrika pilgrimsvandringar till platser som Jerusalem och Damaskus adderar Svenska kyrkan nu också vallfärdande till klimattoppmötet i Glasgow (COP26) som går av stapeln inom kort.

Vandringen utgår från Vadstena och bär namnet ”Pilgrim’s Walk for Future”. Väl framme ska man samlas i bön i hopp om att Gud ska höra den och vägleda de församlade toppolitikerna att fatta de rätta besluten.

Omtolkar ”vägen, sanningen och livet”

I sin debattartikel bekänner de svenska biskoparna den ”bävan” de känner inför det Armageddon de förutspår inte är längre än tio år in i framtiden och man manar till ”inre samling” för att stärka ”viljan, kraften och hoppet”.

I likhet med många kristna i äldre tid framställer man såsom Jesus i Joh 14:6 sin tro på klimatkatstrofen som ”sanningen”, hur man kan blidka Gud att skjuta upp den som ”vägen” i riktning mot det hägrande fortsatta ”livet”. Tankegångarna utvecklas vidare i det ”biskopsbrev om klimatet” man författat med referens till de många brev som utgör ansenlig del av Bibelns texter.

Vill se brottet ”ekocid” – jordmord – infört i lagboken

På ett biskopsmöte, liknande kyrkomötet i Nicaea, har fastslagits att kyrkan ska verka för att det man kallar ”ekocid” – det vill säga jordmord – ska erkännas som ett brott i sekulär lag i Sverige och andra länder. Man menar också att farsoten/straffet covid-19 visat att vi människor kan leva ett väsentligt mer begränsat liv och vill se detta permanentat för klimatets skull.

De fjorton ser under parollen ”klimaträttvisa” en religiös plikt för oss svenskar att ytterligare öppna vårt lands gränser på vid gavel för att ta emot alla de som i vår omvärld drabbats av det man kallar ”klimatnöd”. ”Vi har resurserna” hävdar man och kampanjade nyligen hårt för en liberalare utlänningslag som ersättare till den tillfälliga som löpte ut för några månader sedan.

Gud och Jesus klimataktivister

Biskoparna skriver att man ser ”klimatkrisen” som existentiell och andlig” och ”skuld” en känsla som vi alla bör omfamna och ”gripa tag i” som födda i synd. Man ser i strofen ”Jorden är Herrens med allt den rymmer” (Ps 24:1) och ”Välj livet, så att du och dina barn må leva” (5Mos 30:19). maningar från Gud som klimataktivist till människan att ta ett ”skapelseansvar”.

Även Jesus var klimataktivist menar med hänvisning till Luk 12;48 de 14 biskoparna. I den bibelversen utläser man också ett ansvar för Sverige att gå före, visa vägen och ta det största ansvaret för att blidka en vredgad Gud.

Manar oss lita på klimatforskarna – men inte evolutionsvetenskapen

Avslutningsvis menar biskoparna att man ska lita på den enighet man menar finns inom vetenskapen om att en klimatkatastrof är i snabbt antågande. Däremot ska man inte lita till vetenskapens ännu större enighet när det gäller evolutionsteorin om arternas uppkomst – ”Människan är skapad av Gud” slår Antje Jackelén och de 13 andra biskopar som undertecknat debattartikeln fast och det är detta faktum som förpliktar oss till ”klimatsmarthet”.