Tandvården är för dyr för en stor mängd pensionärer är slutsatsen av en ny SIFO-mätning. För asylsökande och illegala är priset fortfarande maximalt 50 kr per besök.

En ny SIFO-undersökning visar att hälften av de pensionärer som avstår tandvård gör det av ekonomiska skäl. Detta motsvarar 150 000 pensionärer. Enligt Anna Werkelin Ahlin, från Pensionärernas riksorganisation (PRO), är det här ett mycket stort problem då det både påverkar munhälsa och välmående i övrigt. Dessutom menar hon att mycket forskning visar på ett samband mellan munhälsa och andra sjukdomstillstånd såsom hjärt-och kärlsjukdomar.

PRO önskar därför att tandvården ska ingå i sjukvårdens ordinarie högkostnadsskydd, vilket skulle innebära att man inte behöver betala mer än 1100 kr per år för tandvård. 1 044 pensionärer har deltagit i undersökningen, som genomfördes mellan den 8 januari och 1 februari i år.

Är man däremot asylsökande eller saknar tillstånd att befinna sig i Sverige kostar tandvård samt övrig vård högst 50 kr. Detta enligt information från Vårdguiden under rubriken ”Vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige”. Detta beslutades om när Alliansen i regeringen år 2013 gjorde upp med Miljöpartiet. Majoriteten av Allianspartierna uppges fortfarande stå bakom detta beslut. Samtidigt vill inte heller de rödgröna riva upp lagen.