Fler än 30 000 statslösa personer har släppts in i Sverige. Den absoluta majoriteten är palestinier som saknar asylskäl. Men eftersom de saknar formellt medborgarskap i något land kan de inte utvisas.

Siffran 30 000 är en uppskattad siffra som uppgavs 2015 av FN:s flyktingorgan. Nu, fyra år senare kan siffran vara betydligt högre och mörkertalet kan också vara stort.

Många palestinier medverkar inte till att lämna landet och blir, till stora kostnader för de svenska skattebetalarna, kvar här i många år trots att de fått ett utvisningsbeslut. Det handlar också om en riskgrupp ur säkerhetssynpunkt, då det stora flertalet palestinier sympatiserar med terrorstämplade och antisemitiska Hamas som styr stora delar av de palestinska territorierna i Mellanöstern.

I hela landet finns endast några hundratal förvarsplatser för personer som antingen fått utvisningsbeslut eller dömts till utvisning efter att ha begått brott. Regeringen har meddelat att man inte kommer att skjuta till några pengar för att bygga fler platser trots att illegala migranter som inte förvarstagits begått uppmärksammade mord och terrordåd. Så gott som samtliga statslösa palestinier som vistas olagligt i Sverige kan göra det helt fritt och okontrollerat i samhället.

En statlig utredning har tidigare föreslagit att alla statslösa som tar sig till Sverige automatiskt ska få permanent uppehållstillstånd. Utredarna anser att Migrationsverket tillämpar en alltför sträng praxis när man kräver av statslösa att de ska ha medverkat till att lämna landet innan de beviljas uppehållstillstånd i Sverige på grund av ”praktiska verkställighetshinder”.

Utredningen är kritisk till detta och det man kallar ”en hårdare attityd i samhället mot flyktinginvandring”. Samtidigt har Sverige slagit flera all time high-rekord i antal beviljade uppehållstillstånd de senaste åren.