Jimmie Åkesson medverkade i P1 Morgon idag när han kritiserade Sveriges klimatpolitik och menade att vi ”plågar oss själva”. I programmet konstaterade han även att fler dör av kyla än värme, vilket gett upphov till indignerade reaktioner och tidningsrubriker. Men påstående har stöd i forskningen.

– Det är inte ett orimligt resonemang att fundera i den banorna, därför att vad jag vet är det fler som dör av kyla i världen än av värme till exempel, sa Jimmie Åkesson i P1.

Uttalandet ledde till flera tidningsrubriker och reaktioner, bland annat från Miljöpartiets språkrör Per Bolund som irriterat twittrade att människor ”dukar under i värmeböljor”:

Att höra Jimmie Åkesson i P1 är att höra dumheten tala fritt. Hans ignorerande av klimatkrisen är bokstavligen livsfarligt för människor i Sverige och resten av världen som redan nu dukar under i värmeböljor.

Men Åkessons uttalande har stöd i forskningen. Ansedda vetenskapliga tidskriften the Lancet publicerade en undersökning i juli som visade att dödsfall som kan härledas till kyla var nästan 100 gånger högre än de för värme.

Den slutliga analysen omfattade 10 716 879 dödsfall av alla orsaker. I bedömningen av små områden uppskattades att det varje år i England och Wales i genomsnitt förekom 791 dödsfall [..] som kunde tillskrivas värme och 60 573 [..] som kunde tillskrivas kyla, vilket motsvarar en standardiserad överdödlighet på 1,57 dödsfall [..] per 100 000 personår för värme och 122,34 dödsfall per 100 000 personår för kyla.

Författaren Björn Lomborg, som skrivit flera kritiska böcker om ”globala uppvärmningen”, skriver på twitter att media vilseleder läsarna när de ignorerar dödsfall attribuerade till kyla:

Trots larmen – normala temperaturer i juli

Juli månad beskrevs upprepat i media som ”extremvärme” och krigsrubrikerna duggade tätt. Men när juli månad nu är över visar SMHI:s karta över Sverige att medeltemperaturen i större delen av landet var under det normala:

Sverigekarta som visar medeltemperaturens avvikelse från det normala under juli 2022

De skriver:

Varma och svalare perioder tog i stort sett ut varandra. För landet som helhet hamnade julitemperaturen ganska nära ett långtidsmedelvärde för perioden 1860-1900.

LÄS ÄVEN: VIDEO: Här sparkar polisen ned klimatextremisternas blockad

LÄS ÄVEN: Ekeroth: ”Utökad rätt att slänga bort klimatextremister”

LÄS ÄVEN: VIDEO: Klimatextremister blockerar väg i rusningstrafik