I en övningsfilm producerad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, målas en tänkt hotbild mot Sverige upp. Det största hotet kommer från vad som i filmen opreciserat kallas ”motståndaren” men tydligt syftar på Ryssland. Ett annat hot som inte namnges på annat sätt än som ”populister” men av bilderna ändå kan identifieras är Sverigedemokraterna, vars partiledare Jimmie Åkesson klippts ihop med sekvenser föreställande nazistmanifestationer som urartar till våld.

I övningsfilmen, beskrivs hur ”populistiska politiska krafter” stärks genom ”desinformationskampanjer”. Det utsägs inte klart vilka aktörer som åsyftas men bilder från Russia Today skymtar förbi och genom de bilder som visas av Jimmie Åkesson ges en tydlig fingervisning om att det är socialkonservativa alternativmedier man vill att tittaren ska associera till. Även USA:s president Donald Trump beskrivs i filmen som hjälpt till makten av ”motståndaren”, dvs Ryssland.

Filmen har tagits fram för att användas i myndighetens samverkansövning SAMÖ 2018 under våren och i vilken representanter från bland annat regeringskansliet, riksdagen, försvarsmakten, försvarshögskolan och SOS Alarm deltar.  Enligt Torbjörn Jonsson som är projektledare för SAMÖ 2018 syftar övningen till att ge ökad kunskap och förståelse för vilka hot Sverige idag står inför.

Redan i inledningen av filmen understryks till dramatisk ljudsättning att bilden av Sverige som ett neutralt land utan internationell hotbild inte längre stämmer. Övningsdeltagarna får sedan lära sig att de stora hoten mot landet och demokratin kommer från nazister, populister, de nya medierna och Ryssland.

Ingenstans i filmen nämns hot från extrema vänsterkrafter eller muslimsk terrorism. Inte heller finns i det tänkta hotbildsscenariot någon indikation om att vanstyre från rödgröna och borgerliga regeringar och av dessa införda grundlagsändringar eller andra åtgärder skulle kunna bidra till att destabilisera Sverige och utgöra ett hot mot vår frihet och demokrati

LÄS MER: MSB raderar kritiserad övningsfilm – inte meningen den skulle ses av andra

Nyligen tillkännagav regeringen att man sparkar den mycket impopuläre rikspolischefen Dan Eliasson och att denne i stället i framtiden ska leda MSB. Eliasson har inte gjort någon hemlighet av att han avskyr Sverigedemokraterna. Det gäller i synnerhet partiledaren Jimmie Åkesson som Eliasson till och med utvecklat fysiska reaktioner på. Den tillträdande MSB-chefen, då generaldirektör för Försäkringskassan, berättade för några år sedan att han kräks varje gång han ser Åkesson i TV-rutan.