Vice överåklagare Bengt Åsbäck vid Särskilda åklagarkammaren har beslutat inleda förundersökning gällande hur tillsättandet av Linda Staaf som chef för polisens underrättelseenhet vid Nationella operativa avdelningen gick till 2015. Det skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.

Förundersökningen kommer ledas av Åsbäck med biträde av utredare vid Särskilda åklagarkammaren.

– För ett år sedan gjorde jag en förutredning då vi hämtade in uppgifter om ärendet. Jag inledde inte någon förundersökning då eftersom det inte fanns anledning att anta att brott begåtts, säger Åsbäck.

– Nu har vi fått in polisanmälningar som tillsammans med tidigare uppgifter och medieuppgifter gör att jag numer anser att det finns anledning att anta att brott har förövats. Jag väljer därför att inleda en förundersökning. Det finns ingen som är delgiven misstanke om brott.

”Kränkande och nedvärderande”

Linda Staaf säger till TV4 att hon ”välkomnar” en utredning. Hon tycker att det är hon som är ett offer.

– Jag som kvinna hängs ut, kränks, nedvärderas offentligt. Inte minst på sociala medier. Jag kan inte vara tyst och passiv när jag på felaktiga grunder hängs ut på det här kränkande och nedvärderande viset, hävdar hon och menar att hon angrips på grund av sitt kön.

– Om jag som hög polischef och kvinna låter det här ske, vad sänder det då för signaler till andra utsatta kvinnor? frågar sig Linda Staaf retoriskt.

Mats Löfving anmäldes

Hur en civilanställd ekonom kunde bli chef för polisens nationella underrättelseenhet har ifrågasatts länge, inte minst av andra inom myndigheten.

Staaf hade tidigare enligt egen utsago en ”privat men ytlig” relation med Noa-chefen Mats Löfving. Det var också han som gav henne jobbet, trots att hon saknade polisutbildning och erfarenhet av dylika chefstjänster. Relationen pågick dels när hon fick jobbet, dels när Löfving två gånger gav henne större löneförhöjningar.

LÄS MER: Kvinna hade relation med polischef – blev själv polischef

Den mediala uppmärksamheten kom dock efter att Linda Staafs privata relation med Mats Löfving tagit slut, och Löfving anmälts för brott mot den tidigare älskarinnan.

LÄS OCKSÅ: AVSLÖJAR: Mats Löfving höjde älskarinnan Lindas lön – rejält

Enligt den upprättade anmälan kan Löfving ha gjort sig skyldig till grov kvinnofridskränkning, olaga förföljelse eller ofredande. Överåklagare Anders Jakobsson valde emellertid att aldrig inleda en förundersökning.

Spred felaktiga påståenden

Hur tillsättandet av chefstjänsten gick till har ifrågasatts. Inte minst då 21 andra sökanden, varav flera högt meriterade poliser, ratades till förmån för Linda Staaf.

LÄS ÄVEN: Löste Anna Lindh-mordet – ratades till förmån för Linda Staaf

Det har även påpekats att Linda Staaf spridit felaktiga eller vilseledande påståenden om sina egna meriter. Bland annat har hon ljugit om att hon är polisutbildad, påstått sig ha jobbat fler år inom polisen än hon gjort, samt utgett sig för att ha erfarenhet av att åka radiobil och polispatrullera, vilket även det ifrågasatts.

När polisforskaren Stefan Holgersson, som själv är polisutbildad, förra året granskade fallet Linda Staaf framkom flera av oegentligheterna runt tillsättandet av Staaf. Polismyndigheten försökte även mörka uppgifter genom att vägra lämna ut offentliga handlingar, trots att förfrågan om att ta del av dem formellt ställdes av Linköpings universitet i egenskap av myndighet.

LÄS OCKSÅ: Forskare avslöjar: Polisens underrättelsechef Linda H Staaf okvalificerad för tjänsten