En afghansk man sökte asyl i Sverige 2015 eftersom han krigat i Syrien för Irans räkning. Efter att ha nekats asyl påstod han sig ha jobbat åt USA när han var elva år gammal. Då fick han en ny asylprövning, men beviljades inte asyl denna gång heller. Migrationsverket lät honom inte stanna för att gå på Komvux eftersom han krigat i Syrien. Migrationsdomstolen i Göteborg häver dock verkets beslut och beviljar honom komvuxuppehållstillstånd.

Inte alla afghaner lyckas få asyl i Sverige. Men de som misslyckas får ofta stanna med hjälp av ”gymnasielagen” istället. Det här är ett exempel bland väldigt många.

En afghanska man, ”A”, sökte asyl i Sverige i december 2015. I december 2017 beslutade Migrationsverket om utvisning. I juli 2018 ansökte mannen i stället om uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Migrationsdomstolen beslutade i juni 2019 att mannen skulle beviljas en ny asylprövning, då han lagt fram nya asylskäl som han inte anfört tidigare. Det nya asylskälet bör vara – Migrationsverkets utredning är något oklar på den punkten – att han påstår sig ha arbetat för amerikaner i Afghanistan när han var elva år gammal.

Skottskadades i Syrien

I den senaste utredningen hos Migrationsverket refereras hans asylberättelse bland annat med stycket:

Dina föräldrar lämnade Afghanistan på 90-talet och du är född och uppvuxen i Iran. Vid ett tillfälle år 2015 blev du gripen av den iranska polisen vid en identitetskontroll och fördes till ett häkte där du hölls fången i över 20 dagar.

Du blev sedan nedsövd och transporterad till Damaskus i Syrien för att delta i strider mot IS (Islamska staten). Efter två månader i Syrien blev du skottskadad och beviljades permission.

Återigen blev du nedsövd och transporterad till Iran. Din far betalade för och arrangerade din resa till Sverige. Vid ett återvändande till Afghansitan riskerar du att dödas av Abdul Rasul Sayyaf som har långvarig konflikt med din farfar.

Han ville även ha asyl med motiveringen att han har tatueringar. Migrationsverket nekade att ge mannen asyl på någon grund.

Brott mot mänskligheten

Mannens önskemål om att få asyl för att han deltagit i strider mot araber för Irans räkning ligger honom i fatet när han vill ha uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Migrationsverket påpekar att han enligt egna uppgifter deltagit i strider både i Aleppo och Damaskus. Han säger sig dessutom ha använt sitt vapen ett flertal gånger. Verket anmärker också på att han lämnat in ett femtontal fotografier där han poserar i militäruniform med tunga vapen. Samhällsnytt har nekats ta del av dessa fotografier.

Migrationsverket tror att mannen frivilligt åkt till Syrien för att kriga. Verket skriver att enligt landinformation så erbjuder Iran afghaner uppehållstillstånd och medborgarskap om de väljer att delta i strider för landets räkning. Verket menar på att mannens krigande i Syrien diskvalificerar honom från att få stanna för att gå på Komvux.

Migrationsverket skriver att den syriska regimen gjort sig skyldig till ”brott mot mänskligheten” och ”krigsbrott”. Afghanens val att frivilligt delta i kriget på syriska statens sida anses därför medföra att han ska vägras uppehållstillstånd ”med hänvisning till allmän ordning och säkerhet enligt 17 a § UTtlL.”

Mannen överklagade beslutet att inte ge honom asyl eller rätt att stanna för att gå på Komvux till migrationsdomstol.

Nekas Covid-asyl

Utöver tidigare nämnda asylskäl så anför mannen inför Migrationsdomstolen ett antal andra skäl. Fem av dessa lyder:

– Återvändare är särskilt utsatta i Afghanistan.
– Talibanerna är mycket aktiva i Kabul och engagerar ogifta unga män.
– Han har vistats lång tid i Sverige. Han har tillbringat flera av sina normativa år här.
– Coronapandemin har gjort att fattigdomen ökar snabbt i Afghanistan.
– Landet tar inte emot utvisade personer.

Dessa skäl gick inte hem hos migrationsdomstolen som övergår till att diskutera om mannen i stället ska få stanna för att gå på Komvux.

Jobbar med äldre utan uppehållstillstånd

Mannen berättar att en studievägledare upprättat en ”preliminär studieplan” för att han ska kunna utbilda sig till byggnadsarbetare. Han säger att han i dagsläget inte kan påbörja utbildningen då han saknar uppehållstillstånd. Trots att avsaknad av sådant tillstånd uppger han att han för närvarande arbetar inom äldreomsorgen.

Till skillnad från vad han uppgav inför Migrationsverket så berättar han nu att han flera gånger försökte fly från ”träningslägret”. Han hävdar också att han bara ”skjutit på natten” när han fick order om att ”skjuta åt ett visst håll”.

Får stanna för att gå på komvux

Domstolen ägnar en längre diskussion åt vilken typ av beteende som ska till för att komvuxuppehållstillstånd ska stoppas med hänvisning till ”allmän ordning och säkerhet”. Till slut kommer man fram till att mannen ska få stanna och gå på Komvux.

Domstolen skriver bland annat att mannen inte begått brott i Sverige och att inget tyder på att han kommer börja uppföra sig som han gjorde i Syrien. En del av motiveringen lyder:

A har under en kort period deltagit i stridigheter i Syrien. Det finns information i målet som tyder på att en afghan i hans situation skulle kunnat undvika att skickas till Syrien.

Mot bakgrund av att hans val i sådant fall skulle ha stått mellan att skickas till Syrien en kort tid eller att deporteras från sin familj till Afghanistan så har han befunnit sig i en mycket svår situation. Lång tid har gått sedan han befann sig i Syrien.

Han har vidare uppgett att han inte direkt begick några brott i samband med stridigheterna utan att han sköt i luften mot Daesh utan att veta om han träffade någon person.

Domen har målnummer UM 549-20 och går att beställa från Förvaltningsrätten i Stockholm. De som dömde i målet var rådmannen Maria Déhn och nämndemännen Lena Camp (SD), Eva Garbacka Jansson (M) och Boby Ghosh Dastidar (M). Domslutet var enhälligt.

Den unge afghanen är skriven tillsammans med en 64 år gammal kvinna.


Utdrag ur Migrationsverkets utredning.