Efter penningtvätt och ekobrott kopplat till den muslimska Al-Azharstiftelsen stänger kommunen förskolan i Akalla på grund av vad politikerna kallar ”ekonomiska brister”. Vad dessa ”ekonomiska brister” består i vill dock inte politikerna svara på. Grundskolan i Akalla som drivs av samma stiftelse får dock drivas vidare.

Redan 2019 kunde SVT  rapportera om att sju personer med koppling till den muslimska Al-Azharstiftelsen åtalas för grova brott som trolöshet mot huvudman, grova bokföringsbrott och grovt penningtvättsbrott.

Enligt åtalet hade personerna misstänkts tagit 10  miljoner kronor av skolpengen för att starta upp en bankverksamhet där stiftelsens grundare och skolans tidigare rektor fanns bland de åtalade. Även stiftelsens tidigare ordföranden fanns med bland de misstänkta vars bolag var inblandat i att ta emot de skattepengar som man slussade ut ur skolverksamheten i den muslimska friskolan.

Förskola stängs ned

I augusti i år stängdes Al-Azharskolan i Mellringe och Vivalla i Örebro efter inrådan av Säkerhetspolisen som bland annat ansåg att den muslimska friskolan utgjorde en grogrund för våldsbejakande rörelser. Nu är Al-Azharstiftelsen i blåsväder igen, denna gång är det förskoleverksamheten i Akalla som hamnat i fokus för kommunen och myndigheterna.

Stiftelsen som styr över verksamheten hade konstaterats ha vad man kallar bristande lämplighet i ägar- och ledningskretsen. Även skolor och förskolor i Stockholm har påverkats och i Akalla tvingade Stockholms stad Al-Azharskolan att stänga sin förskoleverksamhet efter att ekonomiska olägenheter konstaterats i stiftelsen som driver skolan.

Beslutet trädde i kraft den 10 augusti och överklagades av stiftelsen direkt. Kammarrätten avslog dock stiftelsens begäran om att få driva sin verksamhet under tiden överklagan väntar på behandling varefter förskolans verksamhet lades ned. Dock lät man grundskolan drivas vidare. Frågor har därför uppstått om varför endast förskolan stängts när stiftelsen råder över både förskola och grundskola.

Al-Azharskolan i Akalla. Foto: Samnytt

Politiker vägrar svara

I en artikel i SVT säger liberalernas skolborgarråd Isabel Smedberg-Palmqvist att man har sett ”ekonomiska brister” i stiftelsens arbete. Någon närmare beskrivning framgick inte, och när Samnytt kontaktade Isabel Smedberg-Palmqvist över mejl för att fråga varför bara förskolan stängdes och om inte stiftelsen driver hela grundskolan, så fick vi inget svar.

Vid kontakt med presstjänsten för liberalerna i Stockholms stad meddelar presstjänstens ansvarige telefonist att man inte vill ge någon telefonintervju i ämnet.

– Vart ringde du ifrån sa du?

Samnytt.

– Nej vi vill inte ge någon intervju.

De ekonomiska bristerna, vad bestod de i?

–  Ja du får kontakta utbildningsförvaltningen.

Ansvarig politiker tiger

Varken skolborgarråd Isabel Smedberg-Palmqvist (L) eller Liberalernas presstjänst vill svara på frågor i ärendet med den muslimska friskolan och hänvisar istället till Skolinspektionen som inte har tillsynsfunktion vad gäller förskolan.

När vi ringer till Al-Ahzarskolans rektor Hussein Ibrahim så bekräftar han att samma stiftelse som styr över den av kommunen nedstängda förskolan även ansvarar för grundskolan i Akalla.

Är det samma stiftelse som styr över grundskolan som styr över förskolan?

– Varför vill du veta det, det är ju känt? Stiftelsen har fått ett beslut som säger att man inte får bedriva verksamhet och det finns ingenting mer jag kan säga.

Stiftelsen styr väl både över grundskolan och över förskolan?

[lång tystnad] Vad gör det för skillnad?

Om försolan stängs ned så är det såklart synd, men om förskolan stängs kommer ni då att kunna bedriva grundskolan vidare?

– Grundskolan kommer vi att driva vidare.

Och grundskolan drivs av samma stiftelse?

– [Tystnad] Ja.

Vet du om det är skillnad på vilka styrelsemedlemmar det är som driver grundskolan och vilka som driver förskolan?

– Jag har inte tid att svara på dina frågor.

Al-Azharskolan i Akalla. Foto: Samnytt