Utan förvarning slutade bara maten en dag att komma till 96-årige Karl-Johan Bårring i Svenljunga. Samma sak hände en rad andra äldre i kommunen. Orsaken var ett kommunalt beslut om att spara ytterligare pengar på de äldre som man inte brydde sig om att informera dem om. ”Vi har varit för generösa”, försvarar socialchefen beslutet att ta maten ur munnen på ortens gamla.

Det var en dag i mars som 96-årige före detta mjölkbonden och numera rollatorberoende Karl-Johan Bårring som alla andra dagar satt och väntade på sin matleverans från äldreboendet. Skillnaden var att den här dagen dök maten aldrig upp. Och någon förklaring gavs inte heller.

Det visade sig senare att Karl-Johan inte var den enda som råkat ut för detta och att det inte var fråga om någon miss eller förbiseende. I stället var det ett medvetet beslut från ansvariga för äldreomsorgen i Svenljunga kommun att helt sonika sluta leverera mat till de åldringar som fortfarande bor hemma och inte behöver institutionaliseras på ett äldreboende.

Inte heller tyckte man det var nödvändigt att förvarna det tiotalet gamla som berörs av beslutet om att maten inte skulle anlända. Det skulle de ju upptäcka ändå, resonerade man.

Skälet till den indragna maten är att kommunen anser att man behöver spara pengar och äldreomsorgen har länge varit ett populärt område att dra ned på, då gamla människor ofta inte orkar klaga och dessutom är fostrade i en gammaldags anda att inte göra det.

Socialchefen: ”Vi har varit för generösa”

Socialchef Sandra Larewall som fattat beslutet menar att de gamla i kommunen varit för bortskämda. Hon försvarar att man tar maten från Karl-Johan och de andra åldringarna med att ”vi har varit för generösa

Det håller inte Karl-Johan med om som sett de dagliga matleveranserna som en ljuspunkt i tillvaron och en nödvändighet dessutom eftersom han på grund av ålder och ett långt och slitsamt arbetsliv som bonde har svårt att röra sig och bara kan förflytta sig med rullator.

– Jag tycker att de saknar empati för de gamla när de gör på det sättet, säger han i en kommentar till SVT.

När kommunen spar in blir det Karl-Johans dotter som får rycka in och se till att han får mat. Hon kan dock inte komma varje dag utan lämnar portioner för en vecka åt gången. Det innebär att den sista måltiden i veckan inte är lika fräsch som tidigare när han fick nylagad mat från Klockaregårdens äldreboende varje dag, men Karl-Johan uppskattar att dottern ställer upp för honom.

– Min dotter är snäll och sköter det.

Köpte hus åt migranter

Svenljunga har under åren satsat stort på att ta emot så kallade ”ensamkommande flyktingbarn”. i realiteten ofta unga vuxna utan verkliga flyktingskäl från länder som Afghanistan och Somalia. Man har även tagit emot andra migranter som man bland annat köpt hus åt, vilket kostat kommuninvånarna en rejäl slant.

Det har också inneburit en snabb och kraftig förändring av demografin på orten. Nära två av tio invånare i Svenljunga är idag utlandsfödda.