➤ I flera östeuropeiska länder förbättras ekonomin och arbetslösheten är rekordlåg. I Norge märks detta genom att många östeuropeiska gästarbetare nu flyttar hem.

2012 såg man en topp på arbetskraftsinvandringen till Norge, men nu är det allt färre – i synnerhet polacker och litauer – som kommer.

Bara under de senaste åren har nettoinvandringen av svenskar, litauer och polacker fallit med 16 000 personer. 2016 var dessa de största grupperna som utvandrade från Norge.

Efter att Polen 2004 blev EU-medlemmar kom en ström av män mellan 20 och 40 till Norge. Nu går dock den polska ekonomin på högvarv och behovet av arbetskraft inom byggbranschen och industrin är stor.

Enligt siffror från Eurostat har arbetslösheten i Polen, Litauen och Tjeckien fallit avsevärt under de senaste fyra åren.