Lagen stipulerar att vård ska ges på lika villkor för hela befolkningen, men verkligheten ser annan ut. Enligt uppgifter från SOS Alarm finns det stora geografiska skillnader på responstiden.

Svenskarna får vänta allt längre på ambulans vid prio ett-larm, med potentiellt livshotande tillstånd. De som får vänta allra längst finns i norra Sverige.

LÄS ÄVEN: Ökat våld mot ambulanspersonal

Värst är det i Bjurholm och Pajala där man får vänta i ungefär 40 minuter från larmsamtalet till dess att en ambulans är på plats. Rikssnittet ligger på 18 minuter.

– I bästa fall finns det en ambulans på plats i Vännäs, några mil härifrån. Men den är ju ofta ute på andra uppdrag i Umeåområdet, säger Mikael Frithiof, deltidsbrandman och stationsansvarig i Bjurholm, till DN.

Enligt SOS Alarms uppgifter har responstiderna i Sverige ökat generellt under det senaste decenniet.

Ökad belastning

Enligt Stian Sjöskog Kvalvik, verksamhetschef på ambulanssjukvården i Region Västerbotten, beror situationen på en ökad belastning på ambulanssjukvården.

– Vi kan se att mängden uppdrag har ökat, vilket gör ambulansen mindre tillgänglig än tidigare.

Ett annat skäl är att resurserna inte används tillräckligt effektivt där akutresurser åker på icke akuta uppdrag. En del patienter lyckas heller inte nå de hårt belastade hälsocentralerna och ringer därför 112 för att få hjälp.

I flera regioner ser man över möjligheten att införa så kallade lättvårdsambulanser som kan sättas in vid exempelvis transporter.

LÄS ÄVEN: Ambulanspersonal utbildas i självförsvar: ”En utveckling vi får finna oss i”