För ett av de på rekordkort tid framtagna vaccinerna mot covid-19, det från Pfizer, rapporteras nu allvarliga biverkningar. I Storbritannien där vaccinering inletts utfärdas nu varningar till personer som lider av allergier om att inte låta vaccinera sig och utrustning för återupplivning måste finnas där vaccination sker.

Det är två personer som själva arbetar inom vården som drabbats. Det ska ha skett under onsdagen efter att de vaccinerats mot covid-19. Båda personerna har allergier för vilka de bär med sig adrenalininjektorer i händelse av så kallad anafylaktisk chock orsakade av allergener.

I patientinformation framtagen av Pfizer/BioNTech varnas nu allergiska för att vaccinera sig. Varningen har utlöst frågor om rekommendationer inom den brittiska sjukvården, NHS, till sådan personal att ta vaccinet relaterade till om risken att vaccinera sig är större än risken att få allvarliga symtom om man smittas av covid-19.

De båda drabbade, vilkas namn inte har offentliggjorts, uppges återhämta sig bra efter att ha fått adekvat vård för reaktionerna på vaccinet.

Som en följd av det inträffade säger man från vårdansvarigt myndighetshåll i en kommuniké att man som för alla nya och snabbt framtagna vacciner bör iaktta försiktighet och i nuläget inte vaccinera sig om man lider av allergier.

Man slår också fast att vaccinationer endast ska utföras på vårdinrättningar där utrustning för återupplivning finns tillgänglig, eller omvänt att sådan utrustning ordnas fram till de platser där vaccinering sker.

Biverkningar har också rapporterats för Astra Zenecas vaccin. Det handlar i det fallet om tre personer i testgrupper då vaccinet ännu inte släppts ut på marknaden för allmän vaccination.

Av dessa har en av de drabbade fått vaccinet medan en tillhör en kontrollgrupp som fått något annat. Astra Seneca vill inte uttala sig om huruvida den tredje personen som drabbats av symptom fått vaccinet eller inte.