En manlig ambulanssjuksköterska har anmälts till Region Skåne för ”oprofessionellt agerande”. Detta efter att i samband med en utryckning ringt sin sambo för sjukvårdsråd om patienten i stället för att konsultera behörig personal hos arbetsgivaren.

En äldre kvinna bosatt i Lomma ringde larmnumret 112 efter att ha ramlat och inte kunde resa sig. När ambulans anlände till platsen uppstod meningsskiljaktigheter om huruvida kvinna behövde föras till sjukhus eller inte.

För att avgöra tvisten kontaktade den manlige sjukvårdaren sin sambo för att låta henne bestämma. Sambon uppges arbeta inom vården men har ingen yrkesmässig roll i anslutning till sjukvårdaren, dennes team eller arbetsgivare.

Konkret handlade det om ett bandage över ett bensår som man var oense om. Sjukvårdaren var av uppfattningen att bandaget var felaktigt lindat. Sambon spekulerade över telefon i att bandaget nog bara glidit.

Anmäld för ”oprofessionellt agerande”

På plats i bostaden fanns även kvinnans son. Han reagerade på det sätt på vilket sjukvårdaren valde att agera för att avgöra om mamman behövde sjukhusvård eller inte och beslöt anmäla det till Region Skåne.

Sjukvårdaren utreds nu för ”oprofessionellt agerande”. Det framgår inte om mannen har blivit eller övervägs att bli föremål för några disciplinära åtgärder med anledning av det inträffade.