Ett av TAD:s symptom ska vara att världen håller på att gå under.

”Trump Derangement Syndrome” är en påhittad diagnos som ofta används skämtsamt på nätet då reaktioner på Donald Trump och presidentens politik kommer på tal – inte helt olikt SD i Sverige möts olika typer av utspel av känslomässiga reaktioner med fullkomligt orimliga proportioner.

Medan TDS är ett skämtsamt påhitt, rapporterar Fox News nu att människor med ”Trump Anxiety Disorder” har blivit ett växande ett problem amerikanska psykologer får ta sig an.

Ett annat symptom är att ”känna en förlust av kontroll och hjälplöshet och reta upp sig på vad som händer i landet samt spendera för mycket tid på sociala medier”.

Men det är inte bara Trumps motståndare som kan drabbas av TAD – presidentens supportrar kan känna sig isolerade socialt eller inom familjen på grund av sina politiska preferenser.

I en undersökning 2017 av the American Psychological Organization svarade nästan hälften att de kände sig påtagligt stressade på grund av landets politiska klimat.