Antalet ungdomar under 21 år som begår grova brott och hamnar i fängelse, får fotboja eller döms till ungdomsvård och skyddstillsyn ökar. Sexualbrott är den brottstyp som ökar mest men narkotikabrott, rån, stöld och olika typer av våldsbrott är vanligast. Det visar en rapport som Kriminalvården har sammanställt.

I rapporten framhålls att en stor majoritet av de unga dömda är män och att antalet kvinnor är få. Däremot vill myndigheten inte redovisa hur den demografiska profilen ser ut, det vill säga hur stor andel av de unga dömda som har svensk respektive utländsk bakgrund.

Totalt fick Kriminalvården fler än 1700 ärenden med unga brottslingar på sitt bord förra året. Av dessa skulle 525 placeras i fängelse medan övriga dömts till mildare påföljder.

Andelen unga kriminella som begår så grova brott att fängelse blir påföljden har ökat kraftigt. De senaste tio åren har andelen stigit från en av fem till en av tre.

Narkotikabrott, rån, stöld och våldsbrott uppges i rapporten vara de vanligaste brotten bland unga kriminella. Samtidigt är det sexualbrotten som ökar mest hos denna grupp brottslingar.

Ökningen av unga fängelsekunder uppges som en delorsak till att fångvårdsanstalterna nu brottas med överbeläggning. Detta trots att fler kriminella än tidigare nu kan välja fotboja som alternativ till frihetsberövande påföljd. En annan orsak är att fler brottslingar generellt begår grova brott som ger längre fängelsestraff.