Nu kommer nästa krav från lobbygrupperna som lyckades få till amnestin för 9 000 afghaner utan asylskäl.

Ingrid Eckerman, pensionerad allmänläkare från Stockholm och initiativtagare till nätverket ”Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar”, skriver i en debattartikel i Dagens nyheter på tisdagen om att regeringen ”vill dölja att 4 000 ensamkommande ungdomar inte omfattas av den nya gymnasielagen”.

Enligt Eckerman har även dessa ”lika starka skäl till att behöva stanna i Sverige”.

För de flesta av dessa ungdomar är frivillig ensamutvisning till Afghanistan inte ett alternativ. De har alla individuella skäl att föredra en ovärdig tillvaro som papperslös i Sverige eller Europa, eller till och med självmord, framför ett ännu mer ovärdigt liv, kanske en ovärdig död, i Afghanistan.

Några försöker undkomma sitt öde genom att fly från Sverige. Men klimatet hårdnar även i Tyskland, Frankrike och Italien.

Övriga blir kvar hos oss. En del har möjlighet att fortsätta sin skola och har hittat ett fadderhem. Andra faller ur. De kan leva på bidrag, svartjobb, drogförsäljning och prostitution. Hela tiden har de bilan hängande över sig – att bli ensamutvisade till Afghanistan.

Vidare påstår Eckerman att ”utvisningarna kostar mycket pengar utan att skapa nytta” och ”i stället bidrar de till att bryta ner vårt solidariska samhälle” samt ”slå sönder tilliten till samhället”.

Skulle även dessa 4 000 migranter omfattas av den nya lagen skulle ”investeringen ge flerfaldigt tillbaka” och den strängare asylpolitiken är ”omoralisk, oetisk och strider mot de flesta partiers värdegrunder”, avslutas debattartikeln med.