Idag åtalas rapstjärnan Asap Rocky med två andra personer från hans sällskap för en misshandel som de begått mot en person på gatan i Stockholm i slutet av juni. Den bild som spreds i sociala medier där brottsoffret dömdes på förhand på grund av sin etniska tillhörighet visar sig inte stämma. Av förundersökningsprotokollet framgår att det var Rockys sällskap som inledde den fysiska konfrontationen. Artisten med två eller tre personer misshandlade den ensamme mannen med sparkar, slag och krossade glasflaskor när han låg på marken.

Samhällsnytt har gått igenom det förundersökningsprotokoll som ligger till grund för åtalet. Protokollet har över 500 sidor och innehåller gedigen bevisning mot Rocky och hans sällskap. Bevisningen består av en mängd vittnesförhör, bilder från övervakningskameror, telefonmeddelanden samt DNA-prov.

Av protokollet framgår att konflikten inleddes när Jafari – en 19-årig man med rötterna i Afghanistan – började prata med sällskapet utanför restaurangen Max på Hötorget. Han ska ha frågat om vägen.

Den versionen bekräftas av Rockys livvakt som berättade för polisen att han inte förstod frågan som ställdes på svenska – men istället för att ta reda på vad det var som mannen ville visade han honom med handen att han ska gå vidare. Den andra gången offret kommer till sällskapet och frågar om sin vän förstärker livvakten sin ovilja att svara med att knuffa Jafari.

Jafari vänder då om och börjar diskutera med livvakten – som trappar upp våldet alltmer. Från att knuffa Jafari flera gånger övergår han till att ta tag i Jafaris hals med båda händerna och lyfta så att hans fötter hänger i luften.

Livvakten är en kraftigt byggd person som är betydligt större och längre än Jafari. Han kastar Jafari till marken, men mannen lyckas landa på fötterna. Det var då han försökte göra ett utfall mot vakten – som dock missade – samt kastade sina hörlurar på honom – det som fastnade på en film publicerad på Rockys Instagram. Åklagare har kommit till slutsatsen att denna gärning omfattas av nödvärn och lagt ner anmälan om misshandel som livvakten lämnade mot Jafari.

I ett meddelande som hittades i livvaktens telefon skröt han senare om våldet till en kollega:

”Jag kunde ha slitit loss hans huvud. Jag lyfte honom från marken i nacken och kastade honom sedan”

I samma meddelande spekulerar mannen om att Jafari ska ha varit påverkad av droger. I ett annat meddelande som polisen hittade i hans telefon diskuterar han dock leveransen av ”candy” (engelskt slangord för droger – anm.) som ska levereras till Rockys omklädningsrum under hans konserter. Det diskuteras även till synes vem som ska hålla i kontakterna med langarna i varje stad:

Händelseförloppet bekräftas även av inspelningar från övervakningskameror i restaurangen Max. I polisförhöret förklarar Jafari varför han inte gick därifrån efter den första knuffen från livvakten:

Hörlurarna går sönder – och livvakten tar dem och kastar bort. Några dagar senare hittar polisen dem på en markis vid Kungshallen. Enligt Jafari var de billiga bluetooth-hörlurarna en gåva:

Vittnesuppgifter bekräftar att han ville ringa polisen för att få tillbaka sina hörlurar. Rocky med sällskapet började då gå. Det var då ”förföljandet” som Rocky med sällskap anklagade Jafari för inleddes. Enligt polisens rekonstruktion som gjordes med hjälp av flera filmer och vittnesuppgifter pågick ”förföljandet” i endast fem minuter och sällskapet hann att gå runt hörnet.

I sitt förhör med polisen hävdar rapstjärnan att det pågick i 20-25 minuter och fyra ”amerikanska kvarter”. Detta stämmer dock inte enligt polisens karta med tidpunkter:

I flera olika klipp hörs Jafari be att få tillbaka sina hörlurar. Alternativt ville han få ett namn för att polisanmäla sällskapet. Vittnen gör gällande att han överhuvudtaget inte visste vem Rocky var, utan trodde att sällskapet var från Afrika.

Inte ens det ville dock den amerikanska artisten gå med på. Polisen har dokumenterat att han i det klipp som han senare lagt ut på sitt Instagram syns med en flaska som han gömmer i tröjans långärm. Flaskans botten sticker dock ut. Efter att ha gömt flaskan spelar han in sitt tal där han berättar att han ”inte vill ha problem”:

Senare visar det sig att det är samma flaska som han slog mot Jafari – och även ska ha försökt att hugga honom i ansiktet med:

I polisförhör förnekade rapstjärnan någon kännedom om flaskan, men i en sms-konversation ovan uppges det att det var han som hade krossat flaskan i Jafari. I konversationen benämns han som Harlem – ett område som han är född i.

Jafari har inte försökt att attackera de fem amerikanerna fysiskt, men bara fem minuter efter att konfrontationen inleddes vid Max på Hötorget går Rocky till angrepp genom att kasta honom till marken. Sedan ansluter sig hela sällskapet som attackerar den liggande mannen med sparkar, slag – och även hugger med krossade flaskor. Jafari uppger till polisen att han försökte skydda sitt ansikte och huvud från hugg – och på det sätter ådragit sig djupa skador i båda armarna – typiska avvärjningsskador. Varning för grafiska bilder:

[soliloquy id="273637"]

Den enda kvinnan i sällskapet får i uppdrag av Rocky att filma misshandeln innan den börjar. Ett bevis på det hittar polisen senare i hennes mobil. Rocky blir dock missnöjd med att hon missade ”de bästa” delarna:

”Han fick mig att filma det. Jag kunde inte titta bokstavligen – jag gillar inte när folk blir misshandlade”, skrev hon sedan till sin väninna.

Efter misshandeln gick sällskapet tillbaka till Grand Hotel där de bodde. En övervakningsbild på Rocky i Grand Hotel:

Jafari fick åka ambulans där hans sår fick sys. Jafari i ambulansen:

En revbensfraktur diagnostiserades då också:

Rocky greps flera dagar senare. Medan de satt i polishuset fortsatte medlemmar i hans sällskap att skicka meddelanden till varandra – bland annat med omdömen om att svenska polisen är ”rasistisk” samt vad de ska göra så att ”fel” film från händelsen inte ska hamna i polisens händer – en konversation som senare upptäcktes av polisen vid tömningen av mobilerna.

Åklagaren har begärt huvudförhandling i tre dagar för att hinna med att gå igenom bevismaterialet. Under tiden kommer Rocky med de två andra åtalade att sitta kvar i Kronobergshäktet. Om det blir en fällande dom spås det att straffet blir en till två månaders fängelse för rapstjärnan.