Alla har vid det här laget läst om de islamister som Säpo ansåg skulle utvisas. Det fick medhåll av Migrationsverket, men beslutet överklagades till regeringen, som gick på Säpos linje. Men ändå släpps de fria i landet. Varför? För att Lagen om särskild utlänningskontroll tillåter det. Under min tid i riksdagen lade ja förslag varje år om att förändra lagen, som hade förhindrat denna utveckling.

Den första motionen, som kan läsas här, lade jag den 15 december 2010, bara ett par månader efter att SD kommit in i riksdagen för första gången. Där skrev jag bland annat:

I lagen finns redan stöd för att ta en utvisningsdömd person i förvar, och vi menar att den skrivningen bör bli skarpare så att den utvisningsdömde som huvudregel alltid tas i förvar till dess att utvisningen kan verkställas.

Detta bör vara den naturliga gången eftersom personer som döms till utvisning enligt denna lag döms för att de anses utgöra en risk mot rikets säkerhet eller kan befaras medverka vid terroristbrott.

Alltså: vill Sverige inte utvisa eller om landet de ska utvisas till vägrar ta emot, ska de hållas inlåsta. Men alla de andra partierna vägrade såklart.

Debatten om mitt förslag hölls i februari 2011, där Moderaternas Anton Abele fick den föga smickrande uppgiften att försvara den felaktiga lagen. Jag uppmanar alla att se debatten här och inte minst vad Moderaterna sa om lagen.

Försökte flera gånger
Året efter lade jag ett liknande förslag, men denna gången mer utarbetat. Jag fortsatte att lägga förslag och i 2015 års motion, som kan läsas här, hade jag gått in i detalj i lagen och föreslog bland annat:

Lagen gör också gällande att utlänningar inte får utvisas med stöd av lagen om det finns verkställighetshinder såsom risk för tortyr eller dödsstraff i landet dit personen ska utvisas. Detta bör förändras och regeringen ska återkomma med ett förslag som i stället gör följande.

Personer som dömts till utvisning ska i första hand utvisas till sitt ursprungsland.

I andra hand, om det föreligger verkställighetshinder, ska regeringen se till att upprätta avtal med tredjeland dit personer kan utvisas med stöd av lagen.

I sista hand ska personerna hållas i förvar tills att de antingen kan utvisas eller, under polisens översyn, självmant lämnar landet vilket de givetvis kan göra när som helst så länge de inte avtjänar något straff.

I den debatten gick återigen Moderaterna upp och försvarade lagen, denna gång representerade av Beatrice Ask, tidigare justitieminister. Se debatten här men nedan har ni utdrag ur vad Ask sa då:

Det är givetvis så att ordningen på ett förfarande kan och måste diskuteras, men i dag är det så att detta fungerar.

Sverigedemokraterna anser att personer som ska utvisas efter beslut enligt den lagstiftning vi diskuterar ska tas i förvar i avvaktan på verkställighet. Det är verkligen lättare sagt än gjort. [..] jag tror inte att vi ska använda dessa dyrbara platser för det här ändamålet.

av humanitära skäl är det inte lämpligt att hålla människor i förvar under så långa perioder

Jag svarade bland annat:

Sverigedemokraterna och jag är av åsikten att det humana rimligen borde vara att hålla folk som är ett hot mot rikets säkerhet eller terrorister inspärrade. Det är det humana mot Sverige och det svenska folket. Den humaniteten måste rimligtvis gå före att tycka synd om en terrorist.

Påminnelse över etablissemangets misslyckande
Debatten mot Ask, eller för den delen mot Abele, kan med fördel ses på länkarna ovan. Även Socialdemokraterna och givetvis Miljöpartiet gick upp och bedyrade sig över att lagen var tillräcklig. SD var enda parti under alla år som ville ändra lagen, mig veterligen.

Det är en bra påminnelse över hur veka och icke-förutseende sjuklövern är och har varit.

Så när folk nu tar sig för pannan över Sveriges enorma naivitet när vi släpper utvisningsbeslutade islamister fria var det ingen överraskning. Inte för de andra sju partierna och inte heller för media, som uppvisade noll och inget intresse för frågan, fram tills igår mer eller mindre.

Det kan också vara värt att lägga till att det troligen är en tolkningsfråga om utvisning faktiskt kan ske:

Myndigheterna, eller regeringen, hade ju kunnat tolka det som att islamisterna inte lider någon större risk av att utvisas och därmed verkställa utvisningarna. Men denna blandning av mesighet och oförmåga att analysera verkligheten och ändra våra lagar i tid, kännetecknar de övriga sju partierna.