Turkiets regering hävdar att de nu uppfyller de 72 krav som EU ställer på länder som inte är medlemsstater men kandiderar till att bli det, för att dess medborgare ska får resa fritt in och ut ur unionen utan krav på visum.

Vid ett toppmöte den 26 mars ska Turkiets president, Recep Tayyip Erdogan, träffar EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Erdogan väntas då lägga fram det formella kravet på visumfria resor till EU för landets cirka 80 miljoner invånare.

Det är oklart hur Juncker och Tusk kommer att ställa sig till kravet, men om det tillmötesgås innebär det att EU:s yttre gräns de facto flyttas och kommer att gränsa till Syrien, Irak och Iran.

Turkiets ansökan om medlemskap i EU ligger för närvarande på is efter att den politiska utvecklingen i landet gått i en alltmer totalitär riktning. För fri rörlighet för människor utan visumkrav krävs dock inte medlemskap i EU.