Premiärminister Scott Morrison ska minska antalet invandrare som kommer till Australien. Han deklarerade att ”vägarna är igentäppta” och att bussar, tåg och skolor i Sydney och Melbourne ”är fulla”. Det är ett tydligt skifte i retoriken som går ut på att minska det årliga taket på 190 000.

– Befolkningstillväxt har spelat en nyckelroll i vår ekonomiska framgång. Men jag vet också att australiensare i våra största städer är oroade över befolkningen, sa Morrison enligt the Age.

– De säger ”nog, nog nog”. Vägarna är igentäppta, bussar och tåg är fulla. Skolorna tar inte in fler elever. Jag hör vad ni säger. Jag hör er klart och tydligt.

Premiärministern, som var finansminister under Malcolm Turnbull, var tidigare emot krav från Tony Abbott och andra parlamentariker att minska intaget men sa i måndags att man måste ta medborgarnas inställning kring migration i beaktande utöver de ekonomiska aspekterna.

Morrison ska nu diskutera frågan med delstatsministrarna.

– Jag kommer att röra mig bort från en uppifrån-ner-diskussion om befolkningen för migrationstak. Jag förutser att detta kommer leda till en reduktion av vår nuvarande migration.

162 000 permanenta visum delades ut under de 12 månader som slutade den 30 juni i år. Det är under taket på 190 000.

Med mindre invandring kan regeringen öka andelen högkvalificerad invandring på bekostnad av annan form av invandring.

Även om Morrison i sitt tal framhöll vad han ansåg var de ekonomiska fördelarna med invandringen till Australien erkände han att befolkningstillväxt också för med sig kostnader och att ”Sydney och Melbourne” var offer för framgången.

– Här i Sydney har migranterna stått för 70 procent av befolkningstillväxten förra året, sa han.

– Detta har skapat sina egna känsliga punkter – och detta manifesteras alltid i bostäder och infrastruktur.