Desmond Fagan är domare i delstaten New South Wales högsta domstol. Han vill nu att alla muslimer tar avstånd från de våldsamma verser i Koranen som använts av islamistiska extremister för att stödja terrorism i landet.

Uttalandena kom på torsdagen i samband med att straff skulle utdömas i ett av Fagans fall där det muslimska paret Sameh Bayda och Alo-Bridget Namoa funnits skyldiga för att ha förberett ett terrorbrott. Paret dömdes till fyra respektive tre år och nio månaders fängelse.

– Uppvigling till våld vilka terrorister citerar från Koranen kan inte bara ignoreras av de många troende som önskar en harmonisk samexistens. Dessa verser ignoreras inte av terrorister, sa Fagan.

Påståenden om att dessa stycken i Koranen innebär att man plockat russinen ur kakan, eller att islam skulle vara en ”tolkningsbar religion”, avfärdar han – så även försäkran om att islam skulle vara en fredens religion.

– Om verserna som terrorister stödjer sig på inte är Allahs bindande order, är det muslimer som måste säga det.

Fagan har tilldelats många terrorrelaterade fall och menar också att den islamska religionens breda accepterande av Koranen utan att fördöma verser som stöder ”intolerans, våld och dominans” leder till att ”uppmuntra terrorister till att tro att de gör gemensam sak med alla troende och att de utgör spjutspetsen av religionen”.

Fredens religion
Keysar Trad, grundare av The Islamic Friendship Association of Australia, säger att imamer fortsätter att fördöma våldsamma tolkningar av stycken i Koranen och att så fort man får chansen sätta dessa situationer i rätt kontext.

– Den underliggande premissen för islam är fred och fredlig uppmuntran för människor att göra vad som är rätt, säger Trad.