➤ GRÄNSKONTROLLER Så sent som på torsdagen var den svenska regeringens besked att man ännu inte bestämt sig för huruvida de utökade gränskontrollerna föranledda av 2015 års kollaps i asylsystemet skulle förlängas eller inte. På fredagen meddelade emellertid justitieminister Morgan Johansson att det blir en förlängning med i vart fall sex månader.

Beslut om de nuvarande gränskontrollerna sträcker sig fram till en bit in i november. Men nu står det alltså klart att kontrollerna blir kvar till i maj nästa år. Johansson, som befinner sig på ministermöte i Luxemburg berättar för media att han igår kväll underrättat EU-kommissionen om Sveriges avsikt att förlänga gränskontrollerna

EU-kommissionen sade till att börja med tvärt nej till de länder som aviserat att de önskat behålla gränskontrollerna men öppnade sedan för en sådan möjlighet om andra skäl än ohanterligt stora migrantströmmar kunde anföras, exempelvis terrorhot.

Samtliga berörda länder – Danmark, Tyskland, Frankrike, Österrike, Norge och nu även Sverige har nappat på detta. Följaktligen angav Morgan Johansson inte faran för en ny asylkollaps som orsak till förlängningen, utan i stället ”säkerhetsläget i Europa”.

Justitieministern nämnde särskilt det muslimska terrordåd som begicks av en illegal invandrare på Drottninggatan i Stockholm i april i år som ett skäl till att det framgent ”är angeläget att vi har kontroll och vetskap över vem som kommer in i Sverige”. I princip alla terrordåd som utförts i Europa de senaste åren av utifrån kommande eller härstammande gärningspersoner har haft muslimska motiv.