Då bageriet för några år sen vägrade göra en tårta med texten ”Stötta samkönade äktenskap” på anmäldes man för att ha påståtts bryta mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, men nu får man rätt av Europadomstolen.

Det var 2014 som Ashers Baking Company i Belfast hänvisade till samvetsskäl då man avböjde en beställning att baka en tårta med texten, något som Världen idag uppmärksammar. Sedan dess har turerna varit många för att slutligen avgöras i Europadomstolen.

2015 dömdes bageriet för diskriminering av Gareth Lee, mannen som beställt tårtan. Lee är en homosexuell man som engagerade sig i den nordirländska kampanjen för samkönade äktenskap.

Tre år senare slog dock Storbritanniens högsta domstol fast att bageriet inte alls gjort sig skyldig till diskriminering. Man hänvisade till att bageriets protester riktade sig mot budskapet på tårtan och inte mot Gareth Lee.

Avgörs i Europadomstolen

Det var efter detta som Lee vände sig till Europadomstolen där domen kom i torsdags och man konstaterar att man inte kommer att pröva ärendet, detta då Lee inte uttryckligen hänvisade till Europakonventionen när han drev ärendet i de nationella rättsinstanserna utan enbart till brittiska antidiskrimineringslagar.

I och med detta står den brittiska högsta domstolens dom kvar.