Siffrorna från Eurostat som släpptes i veckan visar att antalet födslar 2017 föll jämfört med året innan, ca 73 000 färre, och nya mammor är nu nästan 30 år gamla. Minst barn föds i södra Europa och flest i norra delen av kontinenten.

2017 låg antalet födslar på 1,59 per kvinna jämfört med 1,6 året innan – långt lägre än 2,1 per kvinna som behövs för att upprätthålla en befolkning. Högst antal födslar hade Frankrike (1,9 per kvinna) följt av Sverige, Irland, Danmark och Storbritannien. Lägst var de i Malta (1,26) följt av Spanien, Italien, Cypern och Grekland.

Av de drygt fem miljoner födslarna 2017 var 45 procent ett första barn och 36 procent ett andra medan 19 procent var ett tredje eller senare barn. Länder där medelåldern för en ny mamma var lägre än 27 är koncentrerade till Östeuropa i länder som Lettland, Bulgarien, Rumänien medan de äldsta nya mammorna finns söderut i Italien, Spanien och Grekland.

Migration inte lösningen
Förespråkare av massinvandring från Mellanöstern och Afrika hävdar ofta att detta skulle vara lösningen på Europas demografiska problem, något som dock avfärdas av seriösa forskare och ekonomer då alltför många av dessa inte har tillräcklig utbildning, kommer inte i arbete samt den belastning de utgör på välfärden.

Ungern
I Ungern lanserades nyligen ett omfattande familjeprogram som syftar till att stimulera barnafödandet och innebär bland annat att kvinnor som fött fyra barn slipper betala inkomstskatt för resten av livet.