Även den traditionella julbelysningen i Brygge ska ersättas med mer neutrala vinterljus. Varken stadens invånare eller politiker är särskilt förtjusta i beslutet.

– Vi får inte tala om julmarknaden, utan bara om en vintermarknad. Detta är inte bara ett totalt galet beslut, det går också emot vilka vi är, säger Pol Van Den Driessche från det lokala oppositionspartiet N-VA.

Den årliga julmarknaden är en historisk tradition och är till för alla vare sig man är religiös eller inte och den är en del av stadens kultur, tillägger Van Den Driessche som gör klart att han inte vill blidka denna sjuka form av tolerans.

Läsare av artikeln i HLN kopplar i upprörda kommentarer beslutet till islam och påpekar att de belgiska normerna och värderingarna eroderar, kulturen försvinner och traditionerna byter namn – men samtidigt måste de respektera ramadan och andra importerade högtider.

Enligt vintermarknadens organisatör Pieter Vanderyse togs beslutet för att göra den ”mer neutral” för alla.

Även på andra håll i Belgien, som Bryssel och Antwerpen, har man gjort samma förändringar.