På onsdagsförmiddagen spärrades ett större område av i stadsdelen Fredhäll på Kungsholmen i centrala Stockholm och nationella bombskyddet kallades till platsen. Detta efter att en privatperson hittat ett misstänkt bombliknande föremål och slagit larm. Föremålet visade sig vara skarpladdat.

Det var vid 08-tiden som larm inkom till polisen om att ett föremål som kunde vara en bomb placerats ut av någon i bostadsområdet i utkanten av Kungsholmen. Polisen är förtegen med närmare uppgifter om var föremålet ska ha hittats och vad slags föremål det är fråga om.

Efter att nationella bombskyddet kallats in och undersökt föremålet kunde det dock konstateras att larmet inte var obefogat och att det rört sig om någon form av sprängladdning. Det forslades vid 12-tiden under säkra former bort från platsen för att oskadliggöras.

Hemmavarande boende i det avspärrade området med en radie av cirka 300 meter uppmanades hålla sig inomhus. Boende och besökare som anlände till platsen släpptes inte förbi avspärrningarna. I området finns också flera företag vars verksamhet påverkades.

Det framgår inte om det finns någon känd hotbild mot någon i området eller om polisen har andra hypoteser kring vem som placerat ut bomben och varför.