Bonnierägda Mittmedia går in som majoritetsägare i Hall Media och ökar därmed sin dominerande ställning på den svenska mediemarknaden ytterligare. Det rapporterar bland annat Journalisten.

Koncernen Hall Media innefattar bland annat tidningarna Jönköpings-Posten, Värnamo Nyheter, Smålänningen och Falköpings Tidning. Man ger även ut åtta gratistidningar och har en egen tryck- och distributionsverksamhet som också den tas över av Bonnier som köper 51 procent av aktierna i Hall Media. Övriga 49 procent köps av norska Amedia.

Köpare och säljare har kommit överens om att hemlighålla priset för affären. Mikael Nestius, som är affärsansvarig för Bonnier Mittmedia, säger i en kommentar att man genom förvärvet stärker sin ställning på mediemarknaden genom ”partnerskap mellan viktiga lokala och regionala tidningar i Sverige”.

Nestius uppger vidare att avsikten är att uppnå ekonomiska synergieffekter men också att låta tidningarna bilda en koordinerad front genom att ”utbyta redaktionella erfarenheter och stödja varandra”.

Den maktkoncentration som uppstår på mediemarknaden genom förvärvet är av sådan omfattning att affären innan den kan slutföras måste godkänns av Konkurrensverket. Journalisten beskriver uppköpet som att ”Bonnier stärker sitt grepp om den svenska dagstidningsmarknaden”.