Sedan Boris Johnson tog över som partiledare för det brittiska konservativa partiet har han hållit en tydlig linje beträffande Brexit – England ska ut. För fyra dagar sedan sa han att han ska suspendera parlamentet för att tvinga igenom en ”no deal”-Brexit. För några dagar sedan sa han att om parlamentet idag röstar om att ta över Brexit-processen kommer han att kalla till nyval.

Vad det enkelt uttryckt handlar om är att Johnson suspenderar parlamentet fram till drottningens tal den 14 oktober. Suspenderingen kan ske tidigaste 9 september och senast 12 september. Agerandet har fått kritik för att minska tiden för ledamöter att skapa lagar för att förhindra en ”no deal”-Brexit.

Brittiska parlamentet sammanträder idag och då sa vänsterledaren James Corbyn att ”det första vi kommer att göra är att försöka lägga lagförslag som ska hindra det premiärministern håller på med, följt av en misstroendeförklaring vid någon tidpunkt”.

Boris Johnson menade å andra sidan att han inte ville vänta till efter Brexit ”innan planerna för att ta landet framåt” skulle sättas igång och insisterade att det finns ”gott om tid” för ledamöter att debattera Englands utträde.

Så här ser tidslinjen ut:

Det är normalt att suspendera parlamentet innan drottningens tal, men ofta inte så här länge och inte när det är ett så känsligt politiskt läge. I detta fallet handlar det dock enbart relativt få extra dagar, men på grund av Brexit är det mycket som står på spel.

Lämnar 31 oktober
Boris Johnson har sagt att han vill lämna med ett avtal med EU, men säger att om det inte blir av så lämnar man ändå, i en avtalslös Brexit. Flera ledamöter har sagt att de ska försöka stoppa detta men då parlamentet ska ställas in, har de färre dagar på sig.

De två förra gångerna som parlamentet suspenderades inför drottningens tal som inte låg efter ett allmänt val, varade i fyra respektive 13 arbetsdagar. Om denna suspendering sker som väntat, kommer parlamentet vara stängt i 23 arbetsdagar. Men då parlamentet ändå planerades vara suspenderat handlar det om mellan tre till åtta extra dagar som parlamentet inte sammanträder.

Ledamöter måste godkänna det som kallas ”uppehåll” i parlamentsdatumen, men kan inte blocka suspendering.

Ledamöter kan försöka ta över processen
En ledamot kan påkalla en ”nöd-debatt” för att försöka kontrollera den parlamentariska agendan, liksom de gjorde i april, för att skapa nya lagar. Sådana lagar måste dock passera House of Lords och det är lite tid att göra allt på, inte minst på grund av suspenderingen.

Ett annat sätt att vinna mer tid är att lägga en ”business motion” för att hålla parlamentet öppet på helgerna, något som normalt sett är förbehållet regeringen.

När parlamentet idag öppnar väntas ett förslag kallat ”Standing Order 24” läggas – en regel som tillåter ”brådskande debatter” att höras.

Enligt BBC skulle ett sådant förfarande innebära att premiärministern tvingas fråga parlamentet om att skjuta upp Brexit igen, till den 31 januari, om inte ledamöterna godkänner ett nytt avtal, eller en avtalslös Brexit, innan 19 oktober.

Senare idag vet vi mer om hur det har gått.