Efter en felbehandling på Sahlgrenska sjukhuset är 67-årige Börje Alström förlamad i nedre delen av kroppen och hänvisad till rullstol och att ha blöja på sig. Han slår nu larm om förnedrande behandling från hemtjänsten som bland annat i samband med ett urinläckage surrade målartejp runt Börjes kropp.

Det var i augusti förra året som Börje diagnosticerades med cancerformen malignt melanom. Men i stället för botad blev han felbehandlad och förlamad i halva kroppen.

Att vara prisgiven åt hemtjänsten är något som Börje upplever som förnedrande, i synnerhet som personalens agerande lämna mycket i övrigt att önska. När han blöja läckt har han bestraffats med att få den fasttejpad på kroppen med maskeringstejp av det slag som målare använder.

Vid ett annat tillfälle när urin läckt lämnade hemtjänstpersonalen en kateterpåse öppen efter att mästrande sagt åt Börje att ”du vet väl hur man stänger den här” med resultat att ännu mer urin läckte ut, något Börje upptäckte först ett par timmar senare efter att ha tagit för givet att personalen i samband med tillsägelsen hjälpt honom stänga påsen.

Vidare har personal inte velat eller kunnat ge Börje den blodförtunnande medicin han behöver. Man kommer dessutom ofta för sent så att Börje inte kommer upp ur sängen på morgnarna.

Börje vet inte om den förnedrande behandling från hemtjänsten som han utsatts för beror på nonchalans eller inkompetens men är oavsett orsak kritisk. Han säger sig inte heller vara ensam om sitt missnöje och får stöd i sin uppfattning i siffror från Socialstyrelsens brukarenkät över landets kommuner där Göteborg hamnar i botten.

Samtidigt säger Börje att det finns ljusglimtar i mörkret. Det förekommer enskilda undantag i personalen som bemöter honom både trevligt och professionellt.

Bild: Faksimil SVT.