Brandkåren i Kungsör fick larm om rökutveckling i en bostad. Bostadsinnehavaren fick dock själv sörja för att få situationen under kontroll. Av de brandsoldater som fanns på stationen var det ingen som hade körkort med behörighet att framföra en brandbil.

Händelsen inträffade den 6 februari. Räddningsstyrkans ledare, som har körkort för vanlig personbil, kunde ta sig till platsen för larmet i stationens ledningsbil, men släckningsfordonet blev kvar på stationen tillsammans med samtliga brandsoldater.

Räddningschef Jens Eriksson förklarar misslyckandet med att de anställda byter pass med varandra och att det ibland då kan inträffa att ingen på stationen har körkort för brandfordon. På Brandmännens Riksförbund godtar man inte den förklaringen och menar att arbetsgivaren har ansvar för att det alltid finns personer med körkort på plats.

Brandfackets representant Bengt Karlsson uppger till media att det inträffade inte heller är något unikt.

– Det här problemet har funnits några i år nu och jag kan inte se annat än att arbetsgivaren måste se till att utbilda fler med C-behörighet

Från politiskt håll vill man in Kungsör inte kommentera det inträffade utryckningshaveriet.

Dokumentär: ”En räddningstjänst i kris”
2015 gjorde Samhällsmagasinet en filmdokumentär där man granskade det man kallade ”en räddningstjänst i kris”. I programmet avslöjades hur målsättningar om fler kvinnor och personer med invandrarbakgrund inom räddningstjänsten lett till att erfarna brandsoldater valts bort i rekryteringen till förmån för personer som inte ens klarat viktiga moment i den praktiska brandutbildningen.

Många varnade för att detta lett till att brandkåren inte kan fullgöra sitt uppdrag och att allmänheten utsätts för fara. En brandchef på Södertorn i Stockholm försvarade inkvoteringarna med mångfald före kompetens med att de boende i vissa områden snarare förväntar sig att brandsoldaterna kan kommunicera med de dem än att de kan släcka bränder. Se dokumentären nedan.