Filosofen, författaren och journalisten Roger Scruton gör det korrekta konstaterandet i en intervju med tidskiften New Statesman. I samma intervju kortar man dessutom ned ett citat och tar det ur sitt sammanhang för att få det att framstå som rasistiskt.

Scruton satt med i statliga Building Better, Building Beautiful Commission som agerar rådgivare till den brittiska regeringen för hur man kan bygga med högkvalitativ design för nya hus och områden, en post han nu förlorat.

I intervjun säger Scruton att ordet ”islamofobi” uppfanns av Muslimska brödraskapet för att kväva debatten kring en större fråga. Uttrycket myntades mycket riktigt på 1990-talet av islamister som ett sätt att tysta islamkritik och brännmärka det som så kallat hate speech.

Enligt den amerikanska journalisten och författaren Claire Berlinski var det närmare bestämt The International Institute for Islamic Thought i Virginia, USA – en frontorganisation till Muslimska brödraskapet, som ligger bakom uttrycket.

I samma intervju talar Scruton om Kina och hur det kommunistiska systemet gör alla till kopior av varandra, något man förvrängde.

Vidare försvarade han även Ungerns premiärminister Viktor Orban och konstaterade att det ungerska folket oroades över den plötsliga och stora invasionen av muslimska stammar från Mellanöstern.