Båda könen delar åsikten tämligen lika. Feministstämpeln påverkar också britternas sociala liv.

Enligt en mätning av Sky News som släpps idag på den internationella kvinnodagen anser 67 procent av brittiska folket att feminismen antingen gått för långt (40 procent) eller har gått så långt den bör gå (27 procent).

I stark kontrast anser endast en av tre britter, eller 33 procent, att feminismens framfart inte gått så långt som den borde.

Epitetet ”feminist” påverkar också britternas sociala liv; omkring 15 procent av kvinnorna uppger att de skulle vara mindre benägna att dejta en man som kallar sig feminist.

Samtidigt uppger tolv procent att de skulle vara mer benägna att dejta en sådan man.

Hos männen är feministen än mer ointressant med en femtedel, eller 20 procent, som uppger att de skulle vara mindre benägna att starta ett förhållande med en feministisk kvinna.

Endast två procent av männen föredrar ett förhållande med en feminist.

En fjärdedel av männen uppger att de har förändrat sitt beteende för att undvika att bli stämplade som sexister. Ungefär en lika stor andel av männen medger att deras attityd har förändrats.

En stor majoritet, 70 procent, har accepterat feministernas påstående om att män tjänar mer än kvinnor utan att ta hänsyn till det breda spektra av orsakerna bakom, som olika val av yrken m m.