Nyss menade KD-ledaren Ebba Busch att mångmiljonrullningen av svenska biståndspengar till Turkiet kan stoppas för att förmå den turkiska regimen att lämna ut Rawa ”Kurdiska räven” Majid som tros ligga bakom en rad av den senaste tiden gängmord i Sverige. Men nu ändrar sig Busch och hävdar att hon aldrig sagt något sådant.

Inte alla svenska skattebetalare känner till att de varje år ger bort uppemot 100 miljoner av sina skattepengar till Erdogans islamistiskt auktoritära regim i Turkiet – utöver den halva miljard de förra året gav i särskilt katastrofbistånd efter jordbävningarna.

Röster har höjts för att den svenska pengarullningen skulle kunna användas som påtryckningsmedel för att förmå Erdogan att skriva på Sveriges Natoansökan och att lämna ut kriminelle ledaren Rawa ”Kurdiska räven” Majid till Sverige som på distans i Turkiet antas ligga bakom en rad gängmord och andra grova brott i Sverige.

Ändrar sig efter kritik från Magdalena Andersson

Häromdagen gav KD-ledaren Ebba Busch offentligt luft åt den åsikten: ”Bistånd ska inte gå till länder som vägrar ta ansvar för sina medborgare, som utsätter svenska folket för terrorliknande handlingar och som försätter Sverige i ett otryggt läge”, sade hon då.

Men nu bara någon dag senare ångrar sig Ebba Busch. Detta efter att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson ifrågasatt ”hur smart det är att börja hota Turkiet i det här läget” och påtalat hur det skulle kunna göra Erdogan på dåligt humör igen så att den svenska Natoprocessen försenas ytterligare.

Inte längre aktuellt att dra in biståndet

På onsdagen är det plötsligt enligt Busch ”inte aktuellt att dra in bistånd till Turkiet”. Det ”grundläggande förhållningssätt till kriminella” och ”klarspråk” som gällde häromdagen, gäller inte längre. Den tuffa hållningen är nu bortblåst till förmån för den krypande inställsamhet som regeringen tidigare fått kritik för i relationerna med Erdogan.

KD-ledaren vill emellertid inte beskriva det som att hon gjort något fotbyte, lappkast eller u-sväng. I stället menar Busch att hon nu bara ”korrigerar” sitt utspel från häromdagen. Om någon fått intrycket att det vara på allvar så vill KD-ledaren nu förtydliga att hon bara spekulerade retoriskt och att det inte handlade om Turkiet utan om bistånd och länder i största allmänhet.

– Uttalandet var ett generellt resonemang att länder som får bistånd också bör kunna förväntas ha samarbete i rättsliga frågor, säger Ebba Busch nu.

Hon tillägger att ”det vore olämpligt” att uttala sig specifikt om att dra in bistånd till Turkiet. Att specifikt uttala att man inte ämnar dra in samma bistånd är däremot inte olämpligt. På den punkten vill Busch ”vara väldigt tydlig”, säger hon.

– Det finns just nu ingen aktuell, pågående diskussion om att det skulle bli aktuellt att dra in bistånd eller något kopplat till Turkiet. Det skulle jag aldrig uttala mig om kopplat till ett enskilt fall.

Har nu förståelse för att Turkiet inte lämnar ut

Vidare säger sig KD-ledaren nu ha full förståelse för att Turkiet inte lämnar ut Rawa ”Kurdiska räven” Majid till Sverige eftersom han även har turkiskt medborgarskap och Turkiet precis som Sverige inte lämnar ut sina egna medborgare. Hur detta är annorlunda idag jämfört med igår framgår emellertid inte av Busch förtydligande kommentar.

Det bästa Sverige kan hoppas på är i stället att det turkiska rättsväsendet lagför Majid. Hur stort intresset hos den turkiska polisen och åklagarmyndigheten är att utreda brott som begåtts i Sverige är dock oklart. Enligt Busch ska det polisiära samarbetet mellan Sverige och Turkiet förbättras och hon hänvisar till att ”en dialog” om detta just nu förs.

Åkesson positiv till biståndspåtryckning mot Turkiet

Någon som inte ändrat sig, utan är fortsatt positiv till Busch initiala förslag om att använda Sveriges hundramiljonerkronorsbistånd som påtryckningsmedel mot Turkiet, Är SD-ledaren Jimmie Åkesson.

Detta med hänvisning till de många grova våldsbrott den senaste tiden som kan kopplas till det kriminella nätverket Foxtrot och dess ledare som uppehåller sig i Turkiet och styr brottsverksamheten därifrån.

I första hand menar Åkesson att påtryckningarna bör syfta till att Majid ställs inför rätta i Turkiet och endast i andra han för att få honom utlämnad till Sverige, då utsikterna är väldigt små att det senare ska ske.

– Jag tycker det var ett intressant förslag igår som Ebba Busch riktade om biståndet som påtryckningsmedel.

Åkesson garderar sig samtidigt med att han inte är helt insatt i hur biståndet till Turkiet är konstruerat, vilka som är mottagare och vad som krävs för att det ska kunna strypas. Det är något som först behöver undersökas, säger han.

Beträffande Natoprocessen säger SD-ledaren att det för både regeringen och Erdogan borde vara möjligt att ”hålla två tankar i huvudet samtidigt”. Det är inte rimligt att man av ängslighet tummar på principer om hur ärenden av det här slaget ska hanteras menar Åkesson. Man måste ”våga sätta ned foten”.