I samband med att Annie Lööf höll tal på Centerpartiets dag under politikerveckan på Järvafältet, lanserade partiet ett nytt förslag som ska underlätta integrationen för såväl barn som deras föräldrar.

Förslaget går ut på att lägga svenskundervisning och språkförskola under ett och samma tak.

– Det ökar möjligheterna för att barn kommer till förskolan och sänker trösklarna för föräldrar att delta i SFI-undervisning, säger Annie Lööf.

Till de kommuner som skulle vilja göra verklighet av förslaget föreslår partiet en pott på 40 miljoner kronor per år under tre år framöver.

Enligt Lööf har stadsdelar och orter som prövat samlokalisering goda erfarenheter.