➤ Från och med den 1 januari i år är det lagligt att inneha, använda och sälja cannabis i USA-delstaten Kalifornien. Tidigt på måndagsmorgonen köade hundratals personer utanför de cannabisbutiker som stod beredda att öppna dörrarna så snart det väntade beslutet klubbats.

Cannabisanvändare i Kalifornien som köat hela natten för att få handla kallar lagändringen för ”en historisk händelse”. 90 företag har i ett första skede fått tillstånd och licens att sälja drogen. Åldersgränsen för köp är satt till 21 år. Den legala Cannabis-marknaden i Kalifornien väntas komma att omsätta runt 70 miljarder kronor.

Sedan ett par decennier tillbaka har användning av cannabis för medicinskt bruk varit tillåtet i Kalifornien. En del av de som köade natten mot måndag var personer som tidigare använt drogen för medicinskt bruk men ansett att förskrivningen varit för liten. Andra köare var rekreationsrökare.

LÄS MER: Ny forskning påvisar samband mellan cannabis och psykoser

Det råder oenighet inom forskarvärlden om cannabis skadeverkningar. Enligt vissa studier finns det en förhöjd risk att utveckla psykoser hos den som använder drogen frikostigt.

LÄS MER: Samtliga riksdagspartier emot legalisering av cannabis

Kanada väntas legalisera cannabis från och med den 1 juli i år. I Sverige har samtliga riksdagspartier deklarerat att man är emot en legalisering av drogen.