I en majoritet av landets regioner och landsting är situationen allvarlig. ”En unik utmaning.”

En stor del av de hundratusentals migranter som kommit till Sverige under de senaste åren har allvarliga tandproblem.

SR Ekot har undersökt situationen i landets 21 regioner och landsting varav de flesta vittnar om ett ökat tryck, långa kötider, övertid och tandproblem som kräver stora och dyrbara ingrepp samt problem av en omfattning man är ovana vid.

LÄS MER: Sju års väntetid för en tandundersökning hos Folktandvården

– Det är i dag som problemet finns, det är dagens akuta problem som måste lösas, säger Hans Göransson, som är ordförande hos Sveriges Tandläkarförbund.

– För dagens svenska tandläkarkår är det en unik utmaning.

Asylsökande har rätt till akut tandvård och deras barn har kostnadsfri sådan. Illegala invandrare får kraftigt subventionerad tandvård och behöver bara betala 50 kronor oavsett vilken typ av ingrepp det gäller.

LÄS MER: Invandringen tär på välfärden – Konjunkturinstitutet flaggar för höjda skatter

I Värmland ger Folktandvården kurser som ska lära föräldrar vikten av förebyggande tandvård.

Enligt Hans Göransson på Sveriges Tandläkarförbund är den stora konsumtionen av socker den främsta anledningen till migranternas dåliga tandhälsa.

Det var den 22 maj 2013 som sju av åtta partier i riksdagen beslutade om den lag som gav asylanter och illegala tillgång till subventionerad vård. Sverigedemokraterna var enda parti som motsatte sig detta och Björn Söder (SD) höll ett anförande i riksdagen där han kallade lagändringen för en ”skammens dag”.

I sitt tal sa Söder också att ”detta drabbar den svenska befolkningen och alla andra som befinner sig legalt i landet på grund av försämrad tillgänglighet till sjukvård.”