Istället för ”illegal migration” borde Anders Vistisen från Dansk Folkeparti ha använt termen ”irreguljär migration”, anser britten Claude Moraes, ordförande för Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE).

Det var i förra veckan Vistisen talade inför utskottet om människor som kommer illegalt till Europa och han upprepade gånger använde den enligt Moraes felaktiga termen.

– Den korrekta terminologin är irreguljär, inte illegal. Du är inte illegal tills du har dömts, sa Moraes.

Vistisen bad då Moraes förklara var det står att man inte kan använda termen ”illegal” och påpekade att det används i Lissabonfördraget. Svaret på varför de inte kan använda termen i parlamentet blev att ”det har varit parlamentets ställning under de senaste tio åren”.

– Det visar tydligt att EU inte kan lösa sina migrationsproblemen. Den första nödvändiga förutsättningen för att hantera ett problem är att tala om det. Om vi inte ens kan tala fritt och kalla saker vid dess rätta namn, har vi en extremt lång väg att gå, säger Vistisen.

– Det är ett parallellt universum där vissa åsikter ses ned på och ord förbjuds för att de inte passar agendan.