Rigshospitalet i Köpenhamn har gjort undersökningar på bloddonatorer som pekar på att dödligheten i corona är långt under en procent av de som infekterats av smittan. Det är mer än 20 gånger under den dödlighet WHO uppskattat.

Tester utfördes på 1487 personer och dödstalet visade sig vara endast 0,16 procent – mer än 20 gånger under det WHO uppskattat som ligger mellan en till tre procent. Undersökningen visade också att långt fler fått viruset än de nästa 7 000 som officiellt registrerats – möjligen upp till 400 000 personer.

Testet tittade efter antikroppar som bildats under infektionen och hittade att 22 utav 1 487 var positiva, rapporterade DR. Dock har läkare uppmanat att tolka resultaten kritiskt och hänvisade till att det är ”komplext”.

De påpekade även att bloddonatorer tenderar att vara med hälsosamma än genomsnittet av befolkningen. Dessutom har inte alla tester kunna visa på corona, trots att testpersoner haft sjukdomen.

– Det är faktiskt 23 procent i våra tall. Men den osäkerheten var vi räknat med i den statistik jag precis presenterat, sa Henrik Ullum, överläkare och professor på Rigshospitalet.

Lättnader planeras

Chefen för danska hälsomyndigheten sa tidigare att det var en ”utbredd smitta i Danmark” och la till att det fanns ett stort mörkertal av odiagnosticerade.

Hittills har 6,879 fal av corona konstaterades i Danmark, där 309 har dött på en befolkning av 5,8 miljoner. Danmark har infört mycket hårdare restriktioner än Sverige och införde dess i mitten av mars.

Nu planeras dock lättnader och ett första steg är att öppna förskolor och skolor för klasser ett till fem.

authorimage