140 miljoner danska kronor har avsatts under de kommande fyra åren till program som syftar till att få in fler migrantkvinnor på arbetsmarknaden.

– Det är absolut nödvändigt att vi får in fler utomvästliga kvinnor i arbete. Arbetslösheten bland flyktingar och invandrare förbättras generellt, men kvinnor ligger fortfarande en bit efter – inklusive de som har varit i landet i många år, säger invandringsminister Inger Støjberg.

– Det innebär att många av dessa kvinnor är utan arbete och kunskap om det danska samhällets normer och värderingar, och är i praktiken isolerade från det danska samhället.

Enligt officiella siffror har 47 procent av kvinnor i arbetsför ålder från utomvästliga länder arbete. Motsvarande andel bland danska kvinnor är 74 procent.

I absoluta tal innebär det uppemot 80 000 arbetslösa kvinnliga migranter.

De 140 miljonerna kommer att gå till att stärka kommunala verksamheter för mentorprogram, kontantpersoner, familjesupport och kurser för kvinnorna ifråga.