Äldreomsorgen är ett av de områden som kommunerna spar in på i takt med att utgifterna ökar för andra åtaganden, exempelvis mottagande och försörjning av migranter. I Karlskrona går man nu steget längre när de gamla i stället för personliga besök av hemtjänsten bara ska erbjudas elektronisk övervakning i hemmet.

Enligt Niclas Brissmalm, enhetschef på äldreförvaltningens larmenhet i Karlskrona kommun, behöver de flesta äldre inte någon mänsklig kontakt. Därför är det onödigt att skicka ut hemtjänstpersonal på besök. Det räcker med att övervaka de gamla digitalt, resonerar han.

Lanseras som ”ökad kvalitet”

Brissmalm lanserar den kommunala reformen att ersätta personal med elektronik som att man nu ”ökar kvaliteten” i äldreomsorgen.

– Med den digitala formen kan vi erbjuda ännu fler tillsyner, det ökar kvalitén och i framtiden kanske vi kan förmedla våra resurser på ett annat sätt och åka hem till de som verkligen behöver vår fysiska kontakt, förklarar han för Sveriges Radio.

Konkret ska de gamla i stället för hembesök få äldreomsorg via en smartphone eller läsplatta via vilken kommunen kan se, höra och övervaka den äldre i bostaden.

Den aktiva kommunikation med hemtjänsten som den äldre erbjuds på det här sättet ska enligt Brissmalm hållas kort – cirka fem minuter per samtal menar han är rimligt att ge varje åldring.

Kameraövervakar redan äldre i deras sovrum

Karlskrona ligger sedan tidigare i framkant med att fasa ut personal till förmån för digital teknik. 35 äldre personer har exempelvis fått övervakningskameror uppsatta i sina hem som följer personens rörelser, även i sovrummet nattetid.

Initialt ska ett försök med en mindre grupp gamla genomföras där hemtjänsten inte längre kommer på besök och man i stället får en digital enhet att kommunicera genom. Om några månader tror man sedan att systemet kan implementeras i större skala.

”Glada att slippa träffa hemtjänsten”

Brissman säger sig ha viss förståelse för att människor kan uppleva det som integritetskränkande att digitalövervakas på det här sättet. Han tror dock att många kommer att bli glada av att slippa träffa hemtjänstpersonalen och känna sig tryggare än tidigare.

Det framgår inte om det när systemet är fullt utbyggt ska vara möjligt att begära fortsatt fysisk hemtjänst eller om det kommer att finnas personella resurser för det. Brissman uppger att man enligt Socialtjänstlagen måste ”inhämta samtycke från Greta” för den digitala övervakningen men inte vilka alternativ som erbjuds den som säger nej.