Danska myndigheter har med regeringens nya återvändandepolitik fått bättre verktyg för att direktutvisa utvisningsdömda utlänningar som avtjänar korta straff. Det har resulterat i att 25 personer kunnat skickas hem på strax över tre månader, rapporterar den konservativa danska tidningen Den Korte Avis.

Det var förra året som en majoritet i danska Folketinget, deras motsvarighet till Riksdagen, biföll landets första hemreselag tillsammans med en rad andra åtgärder på området, skriver Den Korte Avis. Lagen ger ”Hemresestyrelsen” möjlighet att avbryta verkställigheten av straffet för utlänningar som är dömda till fyra månader eller lägre om en utvisning kan ske omedelbart efteråt.

25 gånger har detta använts fram till 6 september sedan lagen trädde i kraft den 1 juni i år. En stor andel av de hemskickade var dömda för trillgreppsbrott.

Integrationsminsiter Mattias Tesfaye säger att han är nöjd med den nya lagen

– Myndigheterna berättade för mig senare år att vi i vissa fall inte kunde utvisa kriminella utlänningar även om de satt på ett flyg om de hade tid kvar på ett straff. Det ville jag ändra på och lyckligtvis var Folketinget eniga i det. Jag får erkänna att jag var lite spänd på hur lagen skulle fungera i praktiken. Därför är jag verkligen glad att den fungerar.

”Hemreselagen” är en dansk lag som samlar alla regler som rör hemresa och vad som sker när en person inte får stanna i landet. Exempelvis erbjuds en person som fått avslag på asyl 20 000 kronor för att avsäga sig deras ansökan och istället resa hem. Dessutom har konsekvenserna av att inte följa reglerna på förvaren skärpts och myndigheterna har fått ökade möjligheter att inhämta data från utlänningars mobiltelefoner för att kunna identifiera dem och skicka hem dem.