Streamingtjänsten Disney+ som ägs av Walt Disney Company har blockerat tre barnfilmer som man anser innehåller negativa skildringar och oacceptabel behandling av människor och kulturer. Barn under sju år kommer inte att kunna se filmerna och Disney meddelar att de vill bidra till bygga en ”inkluderande framtid”.

I oktober uppmärksammade Samhällsnytt hur Disney försåg tidigare produktioner med pekpinnar för att uppmärksamma vad man anser är ”rasistiskt innehåll”. Det rörde bland annat filmerna Aladdin och Lady och Lufsen.

LÄS ÄVEN: Disney förser tidigare produktioner med pekpinnar om ”rasistiskt innehåll”

Enligt den brittiska tidningen Daily Mail har Disney nyligen vidtagit fler åtgärder mot innehållet i äldre filmer. Bolaget kan inte längre låta barn under sju år se de klassiska filmerna Peter Pan, Dumbo och Aristocats och har därför tagit bort filmerna från barnsektionen.

Indianer och katter med sneda ögon

Det framgår att ’Peter Pan’ anses innehålla rasstereotyper rörande amerikansk ursprungsbefolkning. I filmen ’Aristocats’ handlar det om katten ”Shun Gon” som framställs med sneda ögon som representant för asiatiska katter vilket Disney menar är en kränkande karikatyr av människor med asiatiskt ursprung.

När det gäller filmen ’Dumbo’ kan Disney inte acceptera en del som visar hur afroamerikaner arbetar och sjunger en sång som handlar om att få sin lön.

Disney: ”En inkluderande framtid”

De censurerade filmerna är fortsatt tillgängliga för en äldre publik. Men innan filmerna startar tvingas tittaren se skyltar från Disney om att ”programmet innehåller negativa skildringar och/eller oacceptabel behandling av människor eller kulturer.

Vidare framför Disney att ”stereotyper var fel då, och de är fel nu”. Disney hävdar att de med detta agerande vill inspirera till samtal om hur vi bygger en mer ”inkluderande framtid”.

LÄS ÄVEN: ’Sitting Bull’ kan försvinna från Triumf Glass sortiment: ”Allvarligt om folkgrupper känner sig kränkta”