I en artikel med vetenskapligt anslag skriver DN-journalisten Katarina Lagerwall att Kalifornien upplevt en sådan värmebölja att musslorna utmed kusten ”bokstavligen kokats ihjäl”. Händelsen påstås bero på ”klimatförändringen” och ”den globala uppvärmningen”. I en kommentar på Facebook riktar samhällsdebattören Erik van der Heeg skarp kritik mot artikeln som han menar är fake news, bland annat beroende på Lagerwalls bristande kunskaper i det marinbiologiska ämne hon skriver om.

DN-artikeln, som publicerades den 29 juni, är en rewrite på en text i den brittiska vänstertidningen The Guardian. Tidningen antog nyligen en ny policy för sin klimatrapportering där begrepp som man anser inte vara tillräckligt alarmistiska ersätts med sådana som signalerar större dramatik – ”klimatförändringar” har exempelvis fått stryka på foten för ”klimatkatastrof” och ”klimatskeptiker” har ersatts med ”klimatvetenskapsförnekare”.

Enligt The Guardian och DN ska musslorna ha kokats till döds i sina skal i Bodega Bay utmed stilla havskusten i Kalifornien. Detta till följd av ett antal dagars värmebölja med rekordtemperaturer som Katarina Lagerwall utan källhänvisningar hävdar ”ses som ett tecken på klimatförändringen” och ”kopplas till den globala uppvärmningen”. I artikeln spekulerar DN också i att musslornas död ”kan få stora konsekvenser på resten av det kustnära ekosystemet”.

Längre ned i samma artikel skriver Lagerwall i kontrast till dessa påståenden att ”det finns lite data om effekterna av enstaka extrema väderhändelser som den i Bodega Bay” – det vill säga att man dels inte vet om det som hänt kommer att ge några allvarligare effekter på ekosystemet och dels att det rör sig om en enskild väderhändelse, inte en ihållande temperaturhöjning till följd av klimatpåverkan.

https://www.facebook.com/754856823/posts/10156447772146824?s=513315945&sfns=mo

Artikeln har fått många att reagera. En av dem är samhällsdebattören Erik van der Heeg. I ett inlägg på Facebook kallar han Lagerwalls artikel för fake news och menar att DN-journalisten ”missförstått allt”. Han förvånas över att ingen redaktör har reagerat på det han kallar ”stolligheterna” men konstaterar att det sannolikt beror på att artikeln ”ligger ju i linje med tidningens klimatvansinne”.

Heeg går sedan vidare med att förklara vad som i själva verket sannolikt inträffat i Bodega Bay. Han skriver:

  1. Inget pekar på att musslorna faktiskt ”kokats”. Snarare har de uppnått en temperatur om 45-55 grader där de dör.
  2. ”Extremhettan” var i själva verket en lufttemperatur om cirka 25 grader Celsius. Varmare än vanligt, men knappast någon extrem hetta.
  3. De döda musslorna har suttit på klippor som varit ovanför vattenytan vid lågvatten. Det är alltså inte vattnet som varit varmt. Och i luften/skuggan var det ca 25 grader varmt.
  4. Såväl klipporna som musslornas skal är svarta och suger följaktligen åt sig solvärmen.
  5. Just i år råkade det vara så, att lågvatten inträffade mitt på dagen vid sommarsolståndet – när solen strålar som allra mest.
  6. I flera dagar var det molnfritt, och det var ingen sjöbris (som kan leda bort värmen från musselskalen). Då blev det så varmt inne i musslornas skal att en del musslor dog.