Som medlem i vänsterextrema Syndikalisterna knivhögg Dagens Nyheters motorredaktör Jacques Wallner en man utanför en restaurang i Stockholm som han – felaktigt skulle det senare visa sig – trodde var nazist. Wallner är idag aktiv medlem i DN:s skytteklubb och vapentränar på tidningens skjutbana, vilket uppmärksammats av bland annat Nyheter Idag. Det kritiseras också av skytteklubbens styrelse som av allt att döma inte känt till motorredaktörens grovt kriminella bakgrund.

Wallners skytteklubbsmedlemskap har aktualiserats av den kritik som flera ledande politiker och Jeanette Gustafsdotter, vd för mediernas paraplyorganisation Tidningsutgivarna (där DN är en tongivande medlem), riktat mot att M-riksdagsledamoten Hanif Bali twittrat ut en bild där han poserar med vapen på en skytteklubb. Kritikerna har gjort gällande att sådana bilder kan uppmuntra till våld mot journalister, en problematik som varit föremål för intensiv diskussion de senaste åren.

Gustafsdotter begärde med anledning av Balis twittrande ett krissamtal med Moderaternas partiledare Ulf Kristersson, som emellertid delegerade mötet till en högre tjänsteman i partiet. Frågan har nu väckts om hur medierna själva hanterar de här frågorna och lämpligheten i att en journalist som är dömd för ett grovt våldsbrott tillåts vapenträna i den egna tidningens skytteklubb.

Samhällsnytt har under tisdagen vid flera tillfällen sökt Jacques Wallner för att efterhöra hur han ser på kritiken och hur han ämnar att agera i fråga om sitt medlemskap i DN:s skytteklubb med anledning av denna. Wallner har inte återkommit med svar, vare sig per mejl eller telefon.

Vi har även sökt TU:s VD Jeanette Gustafsdotter för att höra om hon med anledning av vad som framkommit avser kalla till krismöte med DN:s chefredaktör på motsvarande sätt som skedde med den Moderata partiledningen. I ett mejlsvar skriver Gustafsdotter att hon inte känt till Wallners dom och medlemskap i DN:s skytteklubb.

Något möte med DN:s ledning är inte aktuellt men Gustafsdotter lovar att ”den dagen någon av mina medlemmar använder vapen och ordet krig mot någon riksdagsledamot eller mot någon annan bärare av demokratin och lägger ut det på sociala medier så kommer jag att tycka att det är felaktigt och olämpligt”. Hon menar dock att det bör ställas högre krav på en riksdagsledamot och lagstiftare än på en journalist.

Det var den 18 mars 1982 som den då 26-årige Jacques Wallner begick det politiskt motiverade knivmordet på 21-årige Magnus Nordenmark. Mordet skedde utanför Berns restauranger i centrala Stockholm och föregicks av att Wallner och hans sällskap utmed gatan jagat Nordenmark som man ansåg var nazist.

Jakten utmynnade i att Nordenmark tillfogades fem knivhugg av Wallners medhavda kniv varav minst ett var dödande. Wallner dömdes i tingsrätten till sex års fängelse för dråp, en dom som den profilerade advokaten och senare KD-politikern Peter Althin lyckades få hovrätten att mildra till ett år och sex månaders fängelse.

Trots de många knivhuggen menade hovrätten att Wallners påstående om att bara av misstag ha råkat träffa Nordenmark med kniven skulle tillmätas tilltro och ändrade brottsrubriceringen till grov misshandel och grovt vållande till annans död.

Det har med anledning av det politiskt motiverade mord Wallner begått, vid flera tillfällen under årens lopp riktats kritik mot dennes framskjutna anställning som redaktör på Dagens Nyheter. Tidningens ledning och ägare har dock inte velat kommentera saken och har heller inte ansett det befogat att vidta någon åtgärd mot Wallner.