Då en klinik krävde att personalen talar svenska under arbetstid kände sig flera i personalen så pass kränkta att de gick samman och gjorde en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Myndigheten har nu uttalat sig i ärendet.

Det är en privat vårdgivare i Stockholm som kräver att personalen talar svenska under arbetstid. Kliniken har en språkpolicy som stipulerar att arbetsspråket är svenska.

LÄS ÄVEN: Inte diskriminering att neka slöjbeklädd kvinna jobb

Enligt samma policy finns dock inga regler för vilket språk som ska talas under raster, även om man samtidigt framhåller att ”vi gärna ser att man talar svenska” även då.

Enligt de kränkta anställda har de blivit inkallade till chefen och fått en varning efter att ha talat sitt modersmål på raster och i lunchrummet. Företaget ska också ha skrivit ”Arbetsspråk på svenska” med flera utropstecken på en tavla. Detta gjorde att de ska ha upplevt ”utsatthet” och ”obehag” samt ansett sig bli särbehandlade på grund av sin etnicitet.

Patientsäkerhetsproblem

Från företaget motsätter man sig beskrivningen och konstaterar att det talas mer än 20 språk i verksamheten. Språkkravet understryker man kommer som ett resultat av patientsäkerhetsproblem och för att förbättra arbetsmiljön.

På DO resonerar man att kravet skulle kunna vara diskriminerande om det gällt en viss etnisk tillhörighet, men att det här inte varit så. Man anser heller inte att personerna bakom anmälan har varit utsatta för något tvång eller att språkpolicyn tillämpats särskilt på dem.

LÄS ÄVEN: Extra miljoner till DO ska informera arbetsgivare om diskriminering och sexuella trakasserier

Avslutningsvis konstaterar myndigheten att språkpolicyn framstår som neutral och riktar sig till alla medarbetare.