De unga män med invandrarbakgrund som i förra veckan dömdes för att som fritidssysselsättning ägnat sig åt att släpa slumpvis utvalda människor efter sin bil i Malmö får behålla sina körkort. Enligt uppgift i en betalartikel i Sydsvenskan (18-03-05) är skälet till att körkorten inte dras in att brotten klassificeras som misshandel, inte som trafikbrott.

Det stämmer emellertid inte att körkort endast kan återkallas för trafikbrott. Beslut om indraget körkort kan göras också på flera andra grunder.

Återkallelse av körkort regleras i 5 kap. 3 § körkortslagen. Där anges bland annat att man kan förlora körkortet om man bedöms vara opålitlig i nykterhetshänseende. En person behöver inte ertappas med rattonykterhet för att körkortet ska dras in utan detta kan ske utifrån en allmän bedömning av att en person anses vara alkoholist eller narkotikamissbrukare.

Men det stannar inte där. Körkortslagen ger också utrymme för återkallelse av körkort för personer som kan anses ha en allmänt bristande respekt för lagar och förordningar och som därmed kan antas ha motsvarande inställning till trafikregler och vara olämplig som förare.

Det är alltså fullt möjligt att frånta en person körkortet på grund av andra brott än trafikrelaterade sådana om personen mer allmänt anses olämplig att ha körkort.

I de flesta fall beslutas dock bara om indraget körkort för personer som begått icke trafikrelaterade brott om dessa är grova, men det är praxis och inte lagens bokstav. I det aktuella fallet är brotten – även om de formellt inte är trafikbrott – kopplade till ett grovt olämpligt uppträdande i trafiken, vilket gör det särskilt motiverat att tillämpa trafiklagens allmänna skrivningar om när körkort kan återkallas.

– Det är bara enklare bedömda trafikbrott som rattfylleri och fortkörning där polis och åklagare kan besluta om att omhänderta körkortet, säger Carin Engman, verksamhetsspecialist på Transportstyrelsen, till Sydsvenskan.

Men det stämmer alltså inte.

LÄS MER: De döms för att ha hållit fast och släpat personer bakom bil