I en intervju med Dagens Nyheter konstaterar justitieminister Gunnar Strömmer (M) att tidigare regeringars politik låtit den maffialiknande rötan växa sig fast i det svenska samhället och att hela systemet står på spel samt att det nu krävs ett helt nytt tänkande för att få ordning på Sverige igen. Liksom många varnat för krävs nu extraordinära åtgärder för att tackla en extraordinär situation.

Medan Sverige var upptaget med att diskutera om man överhuvudtaget fick ifrågasätta den extrema invandringspolitiken, och medierna jagade enskilda som uttryckt sig tämligen modest, strömmade hundratusentals människor in från världens mest destruktiva och dysfunktionella kulturer som inte hade någon som helst avsikt att bli en del av det svenska utan snarare att till maximalt utnyttja det svenska samhället. Systemet som grundades på att man ville göra rätt för sig men med generösa tillfälliga skyddsnät ifall det gick illa i livet fungerade inte i mötet med andra kulturer.

Resultatet blev att Sverige i dag är ett av Europas mest mångkulturella och farliga länder där islamister och terrorister frodas och antisemitismen flödar. Det tidigare öppna svenska samhället med stark social sammanhållning förvandlas sakta men säkert till höga murar och stängsel och misstänksamhet. Den som försökte påtala att den omöjliga kombinationen skulle resultera i ett trasigt samhälle brännmärktes som ondskan personifierad.

LÄS ÄVEN: Åkesson: Nu är det jag som ska bli statsminister

I somras konstaterade den då nytillträdde justitieministern Gunnar Strömmer (M) att läget i landet var mycket värre än han först trodde, och i en ny intervju konstaterar han att mycket står på spel – dödsskjutningarna och maffialiknande infiltration hotar det svenska samhället.

– Vi har varit aningslösa som land, säger han.

Tidigare har han också sagt att Sverige är fredsskadat.

LÄS ÄVEN: Sverige skräckexempel i Norden: ”Totalt förfall”

– Vi har varit ett öppet, fritt och homogent samhälle som byggt oerhört mycket på tillit och väldigt lite på formell kontroll. Men när vi möter utmaningar, alltså verkliga problem, gör fredsskadan att man vaknar väldigt sent och inte vill ta in de stora problem vi står inför.

Inhemsk terrorism

Strömmer pekar på terrordådet där två svenskar mördades i Bryssel nyligen som exempel på varför människor som fått ett nej måste lämna landet.

– För att undvika alla problem som skuggsamhället för med sig och i synnerhet säkerhetsproblem.

LÄS ÄVEN: Muslimska brödraskapet planerade flytt till Sverige och intensifiera infiltrationen

Han kallar gängkriget för inhemsk terrorism men tror samtidigt att utvecklingen går att vända med rätt politik, och det som står på spel är Sverige som vi känner det med en välfungerande rättsstat, oberoende polis, åklagare och domstolar, socialsekreterare som vågar fatta obekväma beslut och människor som vågar vittna.

– Om vi inte lyckas undergrävs det som vi förknippar med vår liberala demokrati. Vi måste vara beredda att gå långt. Vi är beredda att prova alla lösningar.

SD driver på

Samtidigt medger han att Moderaterna fått gått med på saker som Sverigedemokraterna krävt, saker de inte skulle genomfört ifall Moderaterna bestämt ensamma.

Utöver den systemhotande kriminaliteten tillkommer även ett batteri av sociala och kulturella aspekter då svenskarna går mot att bli en minoritet.

Sveriges kommer förändras totalt

Den konservative debattören och USA-kännaren Ronie Berggren kommenterar intervjun med Gunnar Strömmer och konstaterar att svenskar generellt fortfarande tror att de kommer att få leva sina liv ungefär som de föreställde sig att deras liv skulle levas, men kommande generationer lär inte kunna det då Sverige kommer att förändras totalt.

Ett av världshistoriens mest unikt framgångsrika länder, kommer att upplösas — svenskarna bli nationslösa – det vill säga faderlösa, i en värld där nationellt beskydd kommer att vara den yttersta säkerhetsgaranten.

Så ironiskt att världens mest trygghetsbesatta folk – kastade bort sin främsta försäkring. De gjorde därtill detta i tron att de var ”goda”, när de i själva verket var mycket onda – mot sina egna.

LÄS ÄVEN: RAPPORT: Islam ett hot mot det svenska samhället