I juni 2017 dömdes 34-årige Stig Åke Mikael Larm bosatt i Vara till fängelse i 3 år och 6 månader för ett mycket stort antal sexualbrott riktade mot barn. Redan den 27 oktober året därpå ansåg kriminalvården att Larm var så pass rehabiliterad att han kunde släppas ut. Men innan prövotiden löpt ut döms nu Larm för sju nya våldtäkter mot barn. Genom ett avancerat juridiskt resonemang ger domstolen en avsevärd rabatt på straffet.

Den här gången handlar det om en 12-årig flicka som den 34-årige Larm groomat via chattappen Kik och i utbyte mot pengar tilltvingat sig sex med vid sju tillfällen. Larm har även köpt nakenbilder på flickan.

Flickans mamma upptäckte vad som pågick och kontaktade polisen. Nu döms Larm för våldtäkt mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering. Brotten som har ett egentligt sammanlagt straffvärde på minst 14 års fängelse reduceras dock till endast 2 år genom att Larm kan åtnjuta en rad straffrabatter.

Får lägre i stället för högre straff för de nya brotten
I stället för att addera det förverkade villkorliga året till den nya påföljden resonerar domstolen tvärtom att de nyupptäckta brotten ska räknas in i den tidigare domen och att den påföljden nu därför ska bli lägre än annars.

Normalt skulle Larm ha dömts till fem års fängelse (se även nedan) för de nu aktuella brotten men anses nu redan ha avtjänat tre av dessa fem år – trots att han släpptes ut redan efter två år.

Larm anses även ha begått brottet köp av sexuell tjänst från minderårig. Tingsrätten dömer dock inte för detta eftersom man menar att de brotten är ”subsidiära” dvs ska betraktas som en del av det grövre brotten våldtäkt mot barn. Även detta synsätt medför att påföljden mildras.

Den villkorliga frigivningen ska enligt samma resonemang inte heller anses förverkad.

Rätten hänvisar också i samband med påföljdsbestämningen till den i Sverige tillämpade principen att den som begår ett stort antal brott ges straffrabatt genom att endast dömas till den påföljd som gäller för det grövsta brottet. Larm döms därför i påföljdshänseende bara för en av de sju barnvåldtäkterna medan de övriga sex blir i princip påföljdsfria.

De fem år som rätten kommer fram till som påföljd (och sedan drar av tre år ifrån som redan avtjänade) är med hänsyn tagen till gällande straffrabatt. Om straffrabatt inte tillämpades skulle straffet i stället ha blivit 14 års fängelse, något som rätten nämner i domskälen. Om vissa brott inte bedömdes som subsidiära skulle påföljden blivit ännu högre.

Att Larm 2017 dömdes för olaga hot, våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering i åtta fall, försök till grovt utnyttjande av barn för sexuell posering i två fall, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, försök till köp av sexuell handling av barn i tolv fall, sexuellt ofredande i åtta fall och försök till köp av sexuell tjänst i två fall ska därför inte medföra att Larm döms till en strängare påföljd.

Inte heller anser tingsrätten att omständigheten att Larm sedan tidigare förekommer med sex avsnitt i belastningsregistret för ett antal brott, varav flera sexualbrott ska leda till att påföljden skärps.

Enligt gällande praxis kommer Larm inte att behöva avtjäna denna påföljd till fullo utan, så som förra gången, släppas ut villkorligt då två tredjedelar av strafftiden har förlöpt.

Oklart om behandlingsprogram
I den tidigare domen inhämtade tingsrätten som brukligt är ett yttrande från Frivården. Rekommendationen där var att Larm helt skulle slippa fängelse och i stället dömas till skyddstillsyn. Han skulle enligt samma rekommendation också genomgå Kriminalvårdens behandlingsprogram för sexualbrottslingar, ROS.

Tingsrätten ansåg dock att annan påföljd än fängelse inte kunde utdömas. Däremot nämns ingenting om huruvida Larm därigenom också sluppit genomgå behandlingsprogrammet. I den nu aktuella domen nämns ingenting alls om detta.

Det är därför oklart huruvida det inför kommande förtida frigivning kommer att göras någon utvärdering av huruvida Larm är rehabiliterad beträffande sin sexuella dragning till barn, så att man kan förvänta sig att han inte begår nya brott av samma slag.

Att Larm inte idag anses rehabiliterad kan utläsas av domstolens beslut att med hänvisning till risk för återfall i samma typ av brott låta Larm kvarstå i häkte fram till dess straffet börjar avtjänas.